public

Loading...

Lietuvos diplomatija 2015

published by Information share

Want to create a visual like this?

Get Started
LIETUVOS DIPLOMATIJA 2015
Esminiai darbai ginant valstybės ir piliečių interesus, stiprinant saugumą, plečiant verslo galimybes  
Intensyviausios diplomatijos kryptys 2015 m.
Pradėtos teikti konsulinės paslaugos Lietuvos ambasadoje Pietų Afrikos Respublikoje ir konsulate Los Andžele
Nuo 2015 kovo mėnesio diplomatinėse atstovybėse  LR piliečiams išduodamos  tapatybės kortelės
Į Fidžį ir Tunisą - be vizų
Patogesnės konsulinės paslaugos, geresnės sąlygos keliauti ir bendradarbiauti
Susitarimas su Kinija dėl aukštojo mokslo diplomų pripažinimo
Pirminė konsulinė pagalba nelaimės atveju
+370 70652444 (Visą parą)
http://keliauk.urm.lt/
Susitarimas dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos steigimo
Darbo atostogaujant programa su Naująja Zelandija
18-30 metų amžiaus Lietuvos piliečiai galės vykti į Naująją Zelandiją, o Naujosios Zelandijos piliečiai – į Lietuvą, ir iki dvylikos mėnesių atostogauti, kartu turėdami galimybę studijuoti ir įgyti darbo patirties.
Atnaujinta ir pritaikyta mobiliems įrenginiams  svetainė
Tarybos tikslas – skatinti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą. Taryba įgyvendina jaunimo mainus, projektus, jaunimo renginius, susitikimus, kitas bendras iniciatyvas, publikacijas. Lėšas tarybos veiklai skiria Lietuva ir Ukraina
Sustiprinta ekonominė diplomatija, didesnės galimybės Lietuvos verslui užsienyje
Sudarytos ir įsigaliojo tarpvyriausybinės  ekonominio bendradarbiavimo sutartys su Gruzija ir Indonezija
Verslo misijų organizuota užsienyje
130
30
Verslui ir turizmui skirtuose renginiuose užsienyje pristatyta Lietuvos ekonominis potencialas  
Paskirta 12 naujų garbės konsulų
Lietuva oficialiai pradėjo derybas dėl narystės tarptautinėje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje
2015 m.
Kryptingai formuluojamos užduotys ambasadoms, siekiant pritraukti investicijas
Pasirašyti verslo kontraktai ir bendradarbiavimo susitarimai Artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos šalyse
Suteiks daugiau galimybių šalies verslui, padidins valstybės konkurencingumą  
Atvertos naujos rinkos lietuviškiems produktams
Bendrų Lietuvos institucijų pastangų dėka lietuviškai mėsai, žuviai ir pieno produktams atvertos JAV, Kinijos, Brazilijos, Tuniso rinkos
Ambasadoms Švedijoje, Suomijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje suformuluota užduotis užmegzti kontaktus su 17 potencialių investuotojų (kontakktai jau užmegzti su 11 kompanijų). Analogiškos užduotys rengiamos dar 7 LR atstovybėms.
Įkurtos tarpvyriausybinės ekonominio bendradarbiavimo komisijos su Armėnija ir Uzbekistanu
Gynybos, energetinio, informacinio saugumo ir transatlantinių ryšių stiprinimas - didesnis saugumas Lietuvos piliečiams
2015 m. birželio mėn. suderintas ir įsigaliojo Lietuvos-JAV susitarimas dėl partnerystės gynybos srityje, atveriantis  galimybes 15 mln. USD vertės bendriems projektams karinės infrastruktūros srityje
Rugsėjo 3d. Vilniuje atidarytas NATO pajėgų integravimo vienetas (Štabas)
Štabo aktyvavimas – viena iš pagrindinių priemonių NATO reaguojant į naujus iššūkius saugumui, kylančius iš Rytų ir Pietų.
Lietuva - regiono energetinio saugumo lyderė
Sėkmingas elektros jungčių tarp Lietuvos-Švedijos (NordBalt) ir Lietuvos-Lenkijos (LitPolLink) projektų įgyvendinimas, klaipėdos SGD terminalo logistikos mazgo vystymas - rezultatas mūsų aktyvaus ir nuoseklaus darbo su partneriais stiprinant  Lietuvos ir regiono energetinį saugumą
Branduolinės saugos grėsmių kaimynystėje mažinimas
Dvišaliu ir tarptautiniu lygmeniu aktyviai kėlėme klausimus dėl Baltarusijos atomnės elektrinės branduolinės saugos ir aplinkosaugos. Aukščiausiu politiniu lygiu raginome Baltarusiją įgyvendinti Jungtinių Tautų Espo konvencijos Ministrų konferencijos rekomendacijas dėl nustatytų pažeidimų ištaisymo įgyvendinant AE projektą.  
Strateginis požiūris stiprinant  Lietuvos ir Europos Sąjungos informacinį saugumą
Propaganda
Dezinformacija
Inicijavome ES veiksmų planą dėl strateginės komunikacijos, prisidėjome įkuriant ES Rytų starteginės komunikacijos grupę
Aktyviai Bendradarbiavome su visomis  Lietuvos institucijomis stiprinant strateginės komunikacijos gebėjimus ir infrastruktūrą
Užsienio reikalų ministerijoje įkurtas Srateginės komuniakcijos skyrius
Svarbu stiprinti priemones kovai su propaganda, ypatingą dėmesį skiriant trečiųjų šalių piliečių informavimui, ES piliečių gebėjimų kritiškai vertinti gaunamą informaciją ugdymui, kurti alternatyvias informavimo priemones rusakalbiams ES piliečiams
Padėdami Rytų partneriams ir gindami Ukrainos laisvę, stiprinome ir Lietuvos laisvę
Ministro Op-ed Wall Street Journal, 2015, Gruodžio 1d.
Kartu su partneriais JTO Saugumo Tarybos darbotvarkėje  iškėlėme ir įtvirtinome Rusijos agresijos prieš Ukrainą klausimą
Klausimas svarstytas 8 kartus, 5 iš jų - Lietuvos iniciatyva
Lietuvos ir Švedijos iniciatyva teikiama parama Rytų Ukrainos mokykloms ir mokiniams
Nuosekliais ir aktyviais veiksmais prisidėjome formuojant principingą ir vieningą poziciją dėl Rusijos agresijos Ukrainoje, Krymo okupacijos ir aneksijos nepripažinimo politikos
#UnitedForUkraine
#CrimeaIsUkraine
Aktyviai rėmėme Ukrainos eurointegracijos siekius
#VisaFree
Lietuvos atstovė Jungtinėse Tautose pabrėžė Rusijos atsakomybę už įtampos kurstymą rytų Ukrainoje
Ministras L. Linkevičius JT Saugumo Taryboje kvietė tarptautinę bendruomenę aktyviau spręsti karinį konfliktą Ukrainoje ir raginti Rusiją vykdyti savo įsipareigojimus
Lietuva - pirmaujanti pagal "Dvynių" projektų įgyvendinimą
10 ES Dvynių projektų
Ypatingas dėmesys skirtas Rytų partnerystės valstybėms - Gruzija, Moldova, Ukraina. 2015 m. laimėta 10 projektų už beveik 7,427 mln. eurų. Iiki šiol iš viso laimėti 58 ES Dvynių projektai.
Lietuva - aktyvi globalios ir regioninės politikos dalyvė
Sėkminga pirmoji Lietuvos istorijoje narystė Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje - padėjo sutvirtinti ryšius su sąjungininkais, didinti šalies žinomumą bei plėsti įtaką tolimesniuose pasaulio regionuose
Po sėkmingos rinkiminės kampanijos Lietuva tapo UNESCO Vykdomosios Tarybos nare 2015-2019 m. Lietuvai patikėtas ir šios valdymo struktūros vicepirmininko postas.
Lietuva  -  UNESCO Vykdomosios Tarybos narė
Priimtos dvi svarbios Lietuvos inicijuotos ir suderėtos rezoliucijos
Rezoliucija dėl šaulių ginklų plitimo ribojimo ir civilių apsaugos konfliktuose
Rezoliucija dėl  žurnalistų apsaugos konfliktuose
Lietuvos iniciatyva JT Saugumo Taryba aptarė kovos su užsienio teroristais kovotojais priemones
Lietuvos iniciatyva Jungtinėse Tautose diskutuota apie pasitikėjimo skatinimą kibernetinėje erdvėje
Vilniaus Rusijos intelektualų ir Vilniaus demokratijos forumo susitikimai
Aktyvi diplomatija regione
Sėkmingas pirmininkavimas Baltijos Ministrų Tarybai ir Baltijos Asamblėjai
Lietuvos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų pareiškimas dėl prioritetinių veiksmų stiprinant dvišalį bendradarbiavimą
Kovo 11 - osios 25-mečio proga surengtas tarptautinis žurnalistų forumas propagandos tema
„Sniego susitikimas“
Surengtas pirmas bendras Lietuvos ir Latvijos vyriausybių susitikimas
Stiprinome lietuvybės, partnerystės ryšius su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis  
Užsienio reikalų ministerija įgyvendinandama "Globalios Lietuvos " programą aktyviai rėmė užsienio lietuvių organizacijų projektus, rengė seminarus ir konferencijas, skirtas  organizacinių gebėjimų ir diasporinių ryšių stiprinimui, bendrų iniciatyvų ir projektų įgyvendinimui
Užsienio lietuvių organizacijų ir Lietuvos diplomatinių atstovybių projektų, kuriuos parėmėm 2015 m.
Atlikta apklausa, siekiant nustatyti tikslinius  užsienio lietuvių poreikius ir efektyviai į juos reaguoti įgyvendinant "Globalios Lietuvos" programą
Telkėme diasporos profesionalus, rėmėme projektus, pristatančius diasporos pasiekimus
"LT Big Brother"  "Migruojantys paukščiai"    "Globalios Lietuvos apdovanojimai 2015"  
Stiprinome savivaldybių ir diasparos ryšius
Gruodžio mėn. užsienio lietuvių organizacijoms surengtas seminaras, pristatantis turizmo galimybes Lietuvoje, bei konferencija, skirta Lietuvos savivaldybių ir diasporos bendradarbiavimo galimybių pristatymui ir aptarimui
Stiprinome ryšius su  užsienio lietuvių organizacijomis
Kartu su diplomatinėmis atstovybėmis  organizavome seminarus užsienio lietuvių organizacijoms Londone, Dubline, Berlyne, Štutgarte, Osle.
Gegužė
Šiaurės kraštų lietuvių organizacijų seminaras
Rugsėjis
Pirmasis Rytų kraštų lietuvių jaunimo seminaras
Viešosios diplomatijos projektai ir aktyvi komunikacija - didesnis Lietuvos vardo žinomumas, įsitinklinimas tarptautinėje darbotvarkėje
Atnaujinome ir pritaikėme šiuolaikiniams komunikacijos poreikiams 62 Lietuvos diplomatinių atstovybių tinklapius
Aktyvi ir efektyvi komunikacija socialiniuose tinkluose
Lietuvos diplomatinės atstovybės ir ambasadoriai aktyviai ir efektingai išnaudojo komunikaciją socialiniuose tinkluose. Užsienio reikalų ministerijos Twitter paskyra pateko tarp 5 geriausiių pasaulyje pagal abipusius ryšius.
Pro-aktyvi veikla inicijuojant ir įgyvendinant informacines kampanijas
Užsienio žurnalistų (Vokietijos, Moldovos, Kroatijos, Izraelio, Japonijos, Ukrainos ir kt.) vizitai Lietuvoje
350
Kovo 11 - osios 25-metis, M.K. Oginskio 250-osios gimimo metinės ir kt.
Projektų įgyvendinta Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo globos, apsaugos ir įamžinimo projektų
#LTPLlinks
Sukūrėme URM svetainę lenkų kalba
Aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėmis  - vidutiniškai 5 Ministro interviu/komentarai per dieną
Wall Street Journal, BBC, CNN, Euractiv, Aljazeera, EUobserver, IndiaTimes, AFP  ir kt.
Minister Linkevičius: Dealing with Russia is like playing football against a rugby team. (EurActiv)
Minister Linkevičius: No freedom to lie (EUobserver)
Minister Linas Linkevičius on EU extention of  sanctions on Russia (CNN)