public

Loading...

ICT op de PJ

published by Corine Noordink

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
ICT op de
ICT op de
Feiten en vragen ICT nu
Gebruik digibordsoftware
Gebruik iPads
#1 Rekenkoning en Taal Actief #3 Tafelmonsters #4 ProConnect #5 Popplet, Leesrees en Showbie
Gebruik leerlingsoftware
Top 5 Apps voor MB/BB
Taal Actief, Wereld in getallen, VeiligLerenLezen en Nieuwsbegrip
#1 Letterschool #2 Juf Jannie #3 Spelletjes voor kleuters; cijfers #4 Kenny HD #5 Teacherspack
Top 5 Apps voor OB
"Hoe kan ik met alle kinderen tegelijkertijd met iPads werken waarbij ze doelgericht en zelfstandig bezig zijn en waarbij het de les een extra dimensie zal geven."
"Ik zou educreations willen leren gebruiken."
"Ik gebruik de iPads op een andere manier bij Nieuwsbegrip. Ik moet me in de software voor de kinderen nog verdiepen."
"Ik wil wel graag vaker projecten"
Kennisoverdracht    
* Leerlingen en leerkrachten inzicht te bieden in leergedrag en voortgang door vastleggen leerresultaten, het inzichtelijk maken van voortgang en gerichte feedback te geven * Onderwijs op maat door digitale leeromgeving te bieden die aansluit bij de leerbehoefte en mogelijkheden van de kinderen. * Werkdruk verlagen door gebruik te maken van software en apps met registratie en analyse van resultaten * Efficiënt samenwerken met partners door informatie te delen.
Kennisconstructie
Leren en organiseren
* Vooral inzetten bij rekenen, taal en spelling * Leerkracht centraal, geeft directe instructie * Gebruik digibord voor klassikale instructie en uitleg * Inzet ICT voor verwerking van de stof
* Vooral inzetten bij zaakvakken, techniek & mediawijsheid * Vakoverstijgend werken in de vorm van thema's en projecten * 21e eeuwse vaardigheden integreren * Leerkracht blijft verantwoordelijk voor vakinhoud en heeft vervolgens een inleidende en coachende rol
&
Visie
"We streven ernaar om al onze leerlingen de juiste bagage mee te geven om vol vertrouwen op weg te gaan in de 21e eeuw!"
Deskundigheid
Workshop Prowise & Proconnect
Workshop iMovie
Workshop Tiny Tap
Workshop Weebly
Workshop Kahoot
Workshop Prezi
Sociale media in de klas
Workshop Keynote
Workshop Pages
Workshop Educreations
Basiskennis iPad
2016-2018: Ondersteuning in de klas door middel van co-teaching
2016-2018: Ondersteuning in de klas door middel van co-teaching
2016- 2018: DOT = Ontwerpen van projecten rondom ontwerpend en onderzoekend leren en ICT
30-8-16
19-9-16
10-11-16
23-1-17
2-3-17
23-3-17
20-4-17
15-5-17
1-6-17
10-11-16
1/2
3/4
7/8
Ontwikkelen ICT-geletterdheid: muisvaardigheid afsluiten van een app, wisselen van apps aanleren van verstandig Ondersteuning bij de leerstof: spelen van educatieve spellen op de iPads en laptopts met betrekking tot rekenvaardigheden, taalvaardigheden en fijne motoriek visueel ondersteunen en verwerken van diverse leerstof
Ontwikkelen ICT-geletterdheid: presenteren van opgedane kennis m.b.v. diverse presentatiemiddelen. kennismaken met programmeren aanleren "gedragscode" op sociale media en internet zoeken van adequate informatie op internet Ondersteuning bij de leerstof: ontwikkelen en onderhouden van o.a. (hoofd)rekenvaardigheden, spellingvaardigheden visueel maken en verwerken van diverse leerstof
Werken met een iPad, wisselen van apps en internet om lessen interactiever en aantrekkelijker te maken. Inzet iPad in verschillende lesfases, op modificatie- en redefinitieniveau Registratie van leerlinggegevens en resultaten Learning Analytics, het analyseren van resultaten om je onderwijs te verbeteren en aan te laten sluiten bij wat de leerlingen nodig hebben. Planning van activiteiten en lesprogramma vereenvoudigen, verhelderen Communicatie met ouders, team en organisaties rondom het onderwijs
5/6
Ontwikkelen ICT-geletterdheid: presenteren van opgedane kennis in werkstukken en verslagen m.b.v. tekstverwerkers ontwikkelen van een kritische blik op diverse media aanleren "gedragscode" op sociale media en internet stimuleren probleemoplossend vermogen m.b.v.programmeren Ondersteuning bij de leerstof: ontwikkelen en onderhouden van o.a. (hoofd)rekenvaardigheden, spellingvaardigheden visueel maken en verwerken van diverse leerstof
Ontwikkelen ICT-geletterdheid:   werken met verschillende devices, kunnen wisselen tussen apps, websites en programma's kunnen inloggen in apps om interactief te kunnen reageren in de les. kennismaken met tekstverwerkers en presentatiemiddelen Ondersteuning bij de leerstof: ontwikkelen en onderhouden van o.a. (hoofd)rekenvaardigheden, spellingvaardigheden visueel maken en verwerken van diverse leerstof
Leren en organiseren
Doelen o o o o o o
Doelen o o o o o o
Doelen o o o o o
Doelen o o o o o
o o o o o o
Inhoud en toepassingen
Infrastructuur
ICT-Begroting waarin afschrijving, vervanging en wensen voor de komende 5 jaren duidelijk zijn weggezet. Professioneel WIFI- netwerk In iedere klas een digibord of touchscreen in combinatie met een goede leerkracht-pc Minimaal 2 laptops/computers per klas, met de mogelijkheid om de devices te clusteren om klassikaal te kunnen werken Een set iPads (min. 30) om klassikaal te kunnen werken, daarnaast een aantal iPads voor de onderbouwgroepen. Apps en software die aansluiten bij onze wensen en visie Vervangen laatste 4 digiborden voor touchscreens (2016-2017) Aanschaf van oortjes voor iedere leerling, zodat we snel en efficient kunnen werken met apps en websites met geluid.(2016) Vervangen van gekregen laptops zodat we minstens 30 goede laptops hebben (klassikaal werken aan opdrachten) (2017-2018) Aanschaf 2 extra iPadkoffers om vaker de kernvakken volledig digitaal te kunnen verwerken (20..-..._) Software om leerlingregistratie en portfolio's te vereenvoudigen (stichting) Structureel ICT-tijd om collega's te kunnen ondersteunen/coachen in het gebruiken van ICT Overstap naar de digitale versie van de reken, taal en spellingsmethoden
De ICT-infrastructuur moet passen bij de visie en wensen van de school. Hoe staat het op de Paus Joannes? Wat is al gerealiseerd en wat moet nog?
o o o o o o o o o o o o o
Deskundigheid
Workshop Prowise & Proconnect
Workshop iMovie
Workshop Tiny Tap
Workshop Weebly
Workshop Kahoot
Workshop Prezi
Sociale media in de klas
Workshop Keynote
Workshop Pages
Workshop Educreations
Basiskennis iPad
2016-2018: Ondersteuning in de klas door middel van co-teaching
2016-2018: Ondersteuning in de klas door middel van co-teaching
2016- 2018: DOT = Ontwerpen van projecten rondom ontwerpend en onderzoekend leren en ICT
30-8-16
19-9-16
10-11-16
23-1-17
2-3-17
23-3-17
20-4-17
15-5-17
1-6-17
10-11-16