public

Loading...

Buitenland

published by allharm

Want to create a visual like this?

Get Started
Muziekgebruik in het buitenland
10%
Ongeveer 10% van de totale omzet van Buma/Stemra is afkomstig uit het buitenland. In 2014 was dat ~ 19 miljoen euro.
Onder Buitenland valt al het muziekgebruik dat niet in Nederland plaatsvindt. Dus ook wanneer iemand in Duitsland of Japan uw muziek afspeelt op Spotify of wanneer u optreedt buiten de landsgrenzen.
Buma/Stemra werkt over de hele wereld samen met andere collectieve beheersorganisaties, zogeheten 'zusters'. Wij hebben met elkaar afgesproken om buitenlandse leden hetzelfde te behandelen als eigen leden en aangeslotenen. Op onderstaande wereldkaart ziet u per land met welke organisatie wij samenwerken. Omdat iedere organisatie afhankelijk is van eigen wetgeving en regels, zijn rechten niet altijd hetzelfde geregeld als in Nederland. De rode landen kennen geen mechanisch recht vertegenwoordiging. Bij de oranje landen geldt dat voor uitvoerend recht.
Als uw muziek in een van deze landen gebruikt wordt, regelt Buma/Stemra dit dus niet rechtstreeks. De organisatie in het betreffende land incasseert geld van de nationale radiostations, tv-zenders, poppodia, online partijen (Spotify, Youtube et cetera) en meer.
Voorbeeld:
U heeft een fan in Duitsland. Die luistert uw muziek op Spotify. De grootste radiozender draait uw muziek ook.
Op de landkaart ziet u dat onze Duitse zuster GEMA is. Zij ontvangen een bedrag van Spotify en de radiozenders met een lijst van de gebruikte muziek. Die sturen zij door naar Buma.
Buma/Stemra ontvangt het geld en de data van het gebruik. Van GEMA, Maar ook van alle andere zusters.
Na verwerking ontvangen de leden en aangesloten van Buma/Stemra de uitkering in de categorie Buitenland. In deze categorie zit dus al het Buitenlandse gebruik, van Spotify tot radio en livemuziek, zoals opgegeven door de zuster.
Landen met meeste omzet in percentage van totaal
* cijfers 2014, gebruik Buma/Stemra repertoire in het buitenland
De juridische situatie en daarmee het beleid (dus ook de tarieven voor muziekgebruik) verschilt per land. De vergoedingen die u gewend bent van Buma/Stemra voor gebruik in Nederland kunnen in andere landen dus hoger of lager uitvallen. Wist u bijvoorbeeld dat in Italië niet betaald wordt voor muziekgebruik in commercials? En dat het livetarief in Amerika lager ligt dan 1 procent?
In een aantal landen wordt geen vergoeding betaald voor het gebruik van muziek in commercials op radio en/of tv. Op de wereldkaart hiernaast staat voor welke landen dat geldt. Hieronder staan ze op een rijtje.
Albanië, Bosnië, Brazilië, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estland, Finland (wel TV), IJsland, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Mauritius, Moldavië, Mexico, Noorwegen (wel TV), Paraguay, Peru, Zuid Korea, Oekraïne, Uruguay, Venezuela.
Muziek in commercials
Livemuziek in het buitenland
Wanneer u optreedt met eigen werk in het buitenland - of wanneer een artiest uw werk uitvoert, bent u afhankelijk van de tarieven die onze zusters hanteren. Die zijn soms hoger of lager dan die van Buma/Stemra. Ook bestaat er in veel landen een groot verschil tussen de uitkering aan het voor- en hoofdprogramma. Hieronder ziet u - voor zover bekend - per land de tarieven en de verhouding tussen voor- en hoofdprogramma.
< 5%
5 - 10%
10 - 15%
Wordt uw muziek gebruikt in het buitenland?
Het is verstandig Buma/Stemra vooraf te informeren wanneer u weet dat uw muziek over de grenzen wordt gebruikt. Wij kunnen dan actief contact zoeken met de betreffende organisatie en zo zorgen voor een zo snel mogelijke doorbetaling van uw vergoedingen.