public

Loading...

Itinerario Emprenbit CAT

published by BitConnector ParcBit

Want to create a visual like this?

Get Started
 ITINERARI #EMPRENBIT
Definir quin problema resol el teu producte i per què van a comprar-te'l
Proposta de valor
Troba la millor forma de fer arribar el teu producte
Canal
Coneix bé al teu client potencial i les seves característiques
Segment de mercat
FASE I: Prototip Model de Negoci
Lliurable:
MESES
1
Canvas business model
Durada:
1 mes
Producte
Fixació preu de venda i de cost unitari
Econòmica
Mercat
Entrevistes, enquestes, demos. Assegura't fer alguna cosa que realment la gent necessita
Crea una versió senzilla i testeja-la. Recull informació per millorar
FASE II: Validació del model de negoci
Lliurable:
MESES
3
Canvas business model
Durada:
3 mesos
Dissenya estratègies de venda i captació de clients
Marketing
Finançament
Identifica les necessitats de finançament del projecte
Producte
Planifica la sortida al mercat del producte o servei
FASE III: Llançament
Lliurable:
MESES
8
Pla d'empresa
Durada:
8 mesos
Equip
Inversió
Col.laboradors
FASE IV: Creixement
Lliurable:
MESES
36
Pla d'Internacionalització
Durada:
36 mesos
Incorpora els perfils clau per fer que el teu projecte creixi
Aconsegueix el finançament necessari per desenvolupar les teves estratègies
Troba partners en els mercats més importants
WWW.EMPRENBIT.ORG
INFORMACIÓ I SOL.LICITUTS D'ACCÉS