public

Loading...

Dones8M16

published by Observatoribl

Want to create a visual like this?

Get Started
DONES i MERCAT DE TREBALL
Quan el gènere determina la recuperació
La població activa i ocupada d'homes és major que la de dones.
Dones que treballen a temps parcial.
22%
+ homes que dones en TOTES les fases del procés emprenedor.
34% de les dones tenen dificultat per arribar a finals de mes.
salaris: -24 % pensions: -44%
prestacions: -9,9%
9 de cada 10
Excedències per cura a un familiar són de dones.
bretxa
L'atur té nom de dona. A més edat, més atur femení.
Els estudis importen i el gènere tria la formació. El nivell formatiu condiciona la bretxa salarial i la durada a l'atur.
   
Per a més informació, consulteu l'informe dones i mercat de treball.
Respecte el 2016...
- Creix la taxa de risc o exclusió social de les dones com també augmenta la bretxa de les pensions.
 - Augmenta la distància entre la taxa d'ocupació masculina i femenina.
- La recuperació té gènere i no és femení. Les principals magnituds del mercat de treball ens empenyen cap a una certa recuperació respecte a anys anteriors. Tot i amb això, aquesta recuperació arriba abans i amb major intensitat entre els homes (menor atur i major contractació principalment) que entre les dones. Les dones joves (afiliades) i les dones grans (contractes i aturades) són les menys beneficiades per aquesta recuperació.
- L'atur del Baix Llobregat continua tenint nom de dona.  Augmenta el diferencial de dones/homes aturats tant en el total com respecte al temps que estan a l'atur (durada).
- Disminució de l'emprenedoria femenina, mentre que la masculina creix.
- Disminueix la bretxa salarial entre dones i homes.

- Disminueix el diferencial de la cobertura de les prestacions per desocupació.

- Disminueix el diferencial de la taxa de risc de pobresa en el treball.

- Augmenta el nombre de dones afiliades. Creixen els contractes registrats per dones majors de 55 anys.

- Tot i que el 94% dels estudiants en cicles formatius d'informàtica i comunicacions són homes, es redueix en un 5% el diferencial homes dones matriculades.