public

Loading...

Flash informatiu. Taxa atur juny-16

published by Observatori

Want to create a visual like this?

Get Started
Flash informatiu
Actualització: Taxa d'Atur Registral per sexe i edat
Vallès Oriental Juny de 2016
Taxa d'atur registral
13,87%
Juny 2015
15,85%
Diferència de -1,98 punts percentuals
26.002
Aturats juny 16
3.397 menys respecte al 2015 (-11,55%)
Taxa d'atur masculina
Taxa d'atur femenina
Homes registrats a l'atur
Dones registrades a l'atur
Variació interanual
Variació interanual
11.239
14.763
11,45%
16,53%
-1.843
-1.554
De 16 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
De 55 a 64
Taxa d'atur registrada per sexe i edats
18,45%
15,55%
16,98%
8,25%
8,47%
12,04%
17,92%
11,73%
12,62%
16,29%
31,08%
9,99%
10,41%
14,03%
24,06%
Autor: Servei de  L'Observatori-Centre d'Estudis Del Vallès Oriental. Àrea de Desenvolupament Local
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Hermes, Diputació de Barcelona