public

Loading...

Tulevaisuuskestävä strategia

published by seija.kiiskila

Want to create a visual like this?

Get Started
Tulevaisuuskestävä
strategiatyö
PERINTEINEN strategia ei auta
TULEVAISUUS- KESTÄVÄ strategiatyö
KUN TAPAHTUU SHOKKI
*määrittele keskeiset epävarmuudet *luo vaihtoehtoiset skenaariot *testaa toimiiko strategia kaikissa skenaarioissa   *tee toimenpiteet * arvioi toimintaa
Resilientti organisaatio
Kuihtuva organisaatio
Varautuu Uudistaa Uudelleensuuntautuu
Ennakointi osaksi strategiatyötä