public

Loading...

Pedagogisen mobiilivideon tuottamisen askeleita

published by Ilona Koulutus

Want to create a visual like this?

Get Started
Pedagogisen mobiilivideon tuottamisen askeleita
Videokerronta mobiililaitteella on havainnollistavaa. Siinä yhdistyvät digitaalisuus ja tarinankerronta, sekä monilukutaidon kehittyminen.
TAVOITE - eli MIKSI video tehdään?
VIDEO OPETUS- JA OPPIMISMATERIAALINA
Näkökulmana opettaminen ja oppiminen: tavoite, sisältö ja kohderyhmä.
OPPIMISEN / OSAAMISEN / ASIAN DOKUMENTOINTI
OPPIMISTA TUKEVA DOKUMENTOINTI
Näkökulmana tuotos: Mitä tehtiin?
Näkökulmana tulkinta: Mitä tämä merkitsee?
DOKUMENTOINTI OPPIMISENA
Näkökulmana prosessi: Mitä tästä opittiin?
KERRONNAN TAPOJA: Fiktiivinen tarina, ohjevideo, tehtävänanto, dokumentti, luento, demonstraatio, haastattelu, arvoitus, draamaesitys...mitä muuta!?
TEKNISIÄ TOTEUTUSTAPOJA: Kameralla kuvattu video, kuvaesitys, pala-, piirros- tai hahmoanimaatio, ruutukaappausvideo, vuorovaikutteinen video, Green Screen -video, videokollaasi...mitä muuta?!
Videon tuottamisen vaiheet
Idea: Kuka, mitä, missä? Rakenne: Alku, keskikohta ja loppu, niistä on hyvä lähteä liikkeelle. Kuvakoot: Kuka, tai mikä on tärkeää kuvassa? Storyboard: Videon tapahtumat kuvina, tekstit ja repliikit, taustamusiikki.
Valo Tarkennus Rajaus ja sommittelu Liike (panorointi, tilttaus, zoomaus) Kolmijalat, pöytätuet ym. apuvälineet
Mikrofoni Kuulokkeet Taustamelun huomioiminen Ääniefektien käyttäminen Kuvatessa vai jälkiäänityksenä?
Millä laitteella/ohjelmalla tehdään? Millä laitteella videot ovat, pitääkö siirrellä?
Julkaisemisalustan valinta Videoiden esittäminen ja analysointi: nivominen tavoitteisiin
SISÄLLÖN KIRKASTAMINEN / KÄSIKIRJOITUS
KUVAAMINEN
ÄÄNI
EDITOINTI
JAKAMINEN
Pauliina Venho 2016