public

Loading...

Sujuva hanketyöskentely Futures Garden & Majacca

published by seija.kiiskila

Want to create a visual like this?

Get Started
Sujuva hanketyöskentely
&
Tukea hanketyön eri vaiheisiin
Hankesuunnittelu osallistavilla menetelmillä - osapuolten sitoutuminen toteutukseen Tarvittavien resurssien laskenta - realistinen budjetti Työpajojen ja seminaarien fasilitointi - osallistujien aktivointi Toimintojen vakiinnuttaminen ja tulosten kaupallistaminen - hankkeista pysyväksi toiminnaksi Arviointi - oppiminen ja tulosten esille tuominen
Hankkeen tavoite vastaa kohderyhmän tarpeita ja suunnittelussa huomioidaan tulevaisuusnäkökulma.
Arviointi
Toteutus
Suunnittelu
Toteutuksessa huomioidaan se, kuinka toiminnot jatkuvat hankkeen päätyttyä.
Hankkeen järjestämät tilaisuudet toteutetaan asiakalähtöisesti tilanteeseen sopivilla menetelmillä.
Hankkeen arviointi aloitetaan jo  totetuksen aikana ja se tukee hankkeen toteuttamista.
Projektihenkilöstö ei jää yksin hankkeen haasteiden keskelle.
Lupaamme
Toimintatapamme
Arvostava
Kannustava
Osallistava
Tekijät
Seija Kiiskilä Futures Garden
Tiina Häkkisen osaamisen ydin on fasilitointi, joka mahdollistaa ryhmien tietotaidon yhdistämiseen, yhteisen ideoinnin ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen tehostamisen. Tiina Häkkinen on työskennellyt erilaisten työryhmien ja tiimien kanssa liki 15 vuotta. Häkkinen on toiminut TKI-suunnittelijana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Generator-toiminnassa kehittämässä opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyysvalmiuksia yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Ennen tätä Häkkinen toimi projektipäällikkönä Jyvälän setlementissä ja Mannerheimin lastensuojeluliitossa kehittäen uusia toimintamalleja ja pienryhmiä perheiden tukemiseen. Viimeisten vuosien aikana hän on erikoistunut fasilitoivien työmenetelmien käyttöön, soveltaen ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Hän on fasilitoinut kymmeniä yhteistoiminnallista työpajoja eri aiheista ja eri laajuisina niin yrityksissä, kolmannella sektorilla kuin koulutus- ja  kehittämisorganisaatioissa. Viimeisen kahden vuoden aikana Häkkinen on fasilitoinut useita asiakaskuunteluita ja asiakasraateja sekä ollut toteuttamassa yritysten osaamiskartoituksia.
Tiina Häkkinen Majacca
Futures Gardenin ydintä on ennakointiprosessien tukeminen ja kehittäminen arvostavalla ja osallistavalla otteella. Yrityksen osaamisalueisiin kuuluu ennakoinnin ohella hanketyö, tapahtumien tuottaminen ja työpajojen sekä tilaisuuksien fasilitointi osallistavilla työpajamenetelmillä. Futures Garden hyödyntää asiakkaidensa kanssa laveasti sosiaalista mediaa, infografiikkaa ja yhteisöllisiä työskentelyalustoja. Seijalla on liki 15 vuoden kokemus aluekehittämistehtävistä ja hanketyöstä  ja viimeiset vuodet erityisesti alueellisen ennakointiprosessien kehittämisessä Keski-Suomessa. Kiiskilä on fasilitoinut kymmeniä työpajoja eri laajuisina ja eri menetelmillä niin alue-, seutu- kuin organisaatiotasolla. Pääpaino on ollut erilaisissa tulevaisuustyöskentelyissä, joiden tavoitteena on ollut palveluiden kehittäminen. Aiemmin hän on työskennellyt yli 10 vuotta Oulun yliopistossa tiedemaailman, opiskelijoiden ja työnantajien rajapinnalla
Yhteystietomme
Futures Garden www.futuresgarden.fi [email protected] 040 501 5221 Seija Kiiskilä @seijakii
Majacca www.majacca.fi [email protected] 050 5255298 Tiina Häkkinen @tiihakki