public

Loading...

Robotiikka työpajat

published by seija.kiiskila

Want to create a visual like this?

Get Started
R
O
B
o
Innovaatiotyöpajat robotiikan mahdollisuuksista
!
Pohjois-Karjalan aikuisopiston ROBO 0.1 hankkeen innovaatiotyöpajat 2015-2016
tarve
Varhais- kasvatus
Miten  robotiikkaa voidaan hyödyntää neljällä eri toimialalla? Mitkä ovat tulevaisuuden visiot, mahdollisuudet ja haasteet robotiikassa? Ja erityisesti kuinka tuotetaan yhdessä asiakkaiden kanssa runsaasti ennakkoluulottomia ideoita robotiikan hyödyntämiseksi?
Vanhusten- huolto
Puhdistus- palvelut
Kehitysvamma- ala
Osallistava ja yhteisöllinen työskentely
ratkaisu
Alan opettajia ja opiskelijoita
Mukana ideoimassa
Eskarilaisia
Puhdistus- palvelu- ammattilaisia
Kehitys- vammaisia
Yrittäjiä ja työntekijöitä
Ja ennenkaikkea loppuasiakkaita!
Senioreita
Toteutuspaikka: koulu
Toteutuspaikka: vanhusten palvelutalo
Toteutuspaikka: oppilaitoksen oppimisympäristö
Toteutuspaikka: vammaispalveluiden osaamiskeskus
toteutus
OLISiPA HIENOA JOS....
Tervetuloa ja virittäytyminen Lyhyt alustus 1. ideointivaihe lounas 2. ideointivaihe Biotauko 3.ideointivaihe Mitä saimme aikaan, kuinka tästä jatketaan.
AGENDA
KAUKAISET AJATUSMALLIT
SANA- TARINAT
PÄÄSTETÄÄN VANHAT IDEAT POIS...
YHDISTÄ ROBOTIIKKA SEURAAVIIN...
KORTIT, LELUT ja KUVAT IDEOINnin tukena
AAKKOS- FLÄPPI
ÄÄNET
PIIRRÄ UNELMA- ROBOTTI
aivoriihi
miten ratkaisen robotiikan avulla...
Fasilitaattorit
työpajaa
&
tulokset
4
2000
ideaa
Tietoisuus robotiikan tuomista mahdollisuuksista lisääntyi. Pelot robotiikan ympäriltä hälventyivät. Loppukäyttäjien näkemykset pääsivät esille. Yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyi.
200
osallistujaa