public

Loading...

Ammatillinen portfolio

published by Minna Kiili

Want to create a visual like this?

Get Started
Ammatillinen portfolio
Jokaisella Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijalla on valmistuessaan digitaalinen portfolio
Portfolio sisältää ammatillisen kasvun kuvausta käytännön esimerkkien kautta. Sen avulla opiskelija työstää ja dokumentoi oppimistehtäviä, projektitöitä ja tekee muistiinpanoja. Portfoliossa tulee näkyväksi oppimisprosessi. Se helpottaa oppimisen ja osaamisen reflektointia sekä osaamisen tunnistamista ja oppimisen ohjausta.
Portfoliotyöskentelyllä kohti osaamisperustaisuutta
Portfolion avulla opiskelija saa paremman käsityksen kertyneestä osaamisestaan. Se helpottaa myös työnhakua. Työnhaun yhteydessä opiskelija lähettää työnantajalle linkin portfolioon, jossa tärkein osaaminen on dokumentoitu. Portfolio kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!
Miksi portfolio?
Portfolio tehdään digitaalisessa muodossa. Siihen sisällytetään runsaasti valokuvia, videoklippejä, äänitteitä ja tekstiä. Portfolioalustana käytetään Blogger-blogia. Blogiin voidaan linkittää Google-drive-dokumentteja, Instagram-tili, You tube-videokanava ja muita eri medioita tarpeen mukaan. Jokaisen opiskelijan portfoliosta tulee erilainen.
Kun aloitat opinnot Keskuspuiston ammattiopistossa, perustat itsellesi henkilökohtaisen portfolion ryhmävastaavan kanssa. Alussa merkitset portfolioon CV-tiedot, näytteitä aiemmasta osaamisesta ja ammatillisia tavoitteita.
1 Opinnot alkaa LUO PORTFOLIOALUSTA
Opiskelija portfolion rakentajana
Opettajat antavat sinulle tehtäviä, joiden lopputulokset lisäät portfolioon. Anna eri opintokokonaisuuksien opettajille pääsy portfolioon. On tärkeää, että otat valokuvia, videoita ja äänitteitä eri työtehtävistä (top-paikat, eri työtehtävät, työnäytteet). Linkitä eri medioissa olevat tuotokset portfolioon.
2 Opintojen aikana KERÄÄ AINEISTOA PORTFOLIOON
Keskustele ryhmävastaavan kanssa siitä, mitä osaamista olet saavuttanut jakson aikana. Arvioi omaa osaamista. Pyydä opettajilta ja työssäoppimisen ohjaajilta palautetta osaksi portfoliotasi. Palaute voi olla kuva, video, äänite, tekstiä tai niiden yhdistelmä.
3 Jokaisen jakson päättyessä ARVIOI KERTYNYTTÄ OSAAMISTA
4 Opintojen päättyessä VIIMEISTELE JA JAA PORTFOLIO
Tarkastele ryhmävastaavan kanssa portfoliota ja viimeistele. Jätä portfolioon sellaiset osamisnäytteet, joita voit ylpeänä näyttää tuleville työnantajille. Varmistu, että sinulla on pääsy portfolioon valmistumisen jälkeen. Nyt tärkein osaamisesi on dokumentoitu yhteen digitaaliseen paikkaan ja voit lisätä linkin työhakemukseen.
Luo uuden opiskelijan kanssa hänelle digitaalinen portfolio. Sopikaa, millä välineillä hän tekee dokumentointia. Kannusta opiskelijaa hyödyntämään monipuolisesti omaa älylaitetta. Ohjaa opiskelija merkitsemään portfolioon CV-tietoja, näytteitä aiemmasta osaamisesta ja ammatillisia tavoitteita.
3 KÄYNNISTÄ PORTFOLIOTYÖSKENTELY
Anna opiskelijalle monipuolisia oppimistehtäviä ja sisällytä niihin ohjeet työskentelyn dokumentointiin. Ohjaa oppimista koko työskentelyn ajan ja anna monimuotoista palautetta. Palaute voi olla kuva, video, äänite tai tekstiä tai niiden yhdistelmä. Hyödynnä myös vertaispalautetta. Muista, että opiskelijalla, jolla on aiempaa osaamista, on mahdollisuus sen tunnistamiseen ja tunnustamiseen esim. portfoliolla.
4 OHJAA OPPIMISTA
5 ARVIOI OSAAMISTA
Keskustele opiskelijan kanssa siitä, mitä osaamista hän on saavuttanut jakson aikana. Portfoliossa olevat osamisnäytteet toimivat tässä apuna. Arvioi opiskelijan osaamista OPSn mukaisesti. Hyödynnä opiskelijan itsearviointia. Ohjaa opiskelijaa pyytämään palautetta osaksi portfoliota myös muilta opettajilta ja työssäoppimisen ohjaajalta.
1 OTA VÄLINEET HALTUUN
Opettele käyttämään portfoliotyöskentelyssä tarvittavia välineitä ja varmista resurssit kuten tarvittavat laitteet.
6 PÄÄTÄ PORTFOLIOTYÖSKENTELY
Kun opiskelija valmistuu, tarkastele hänen kanssa portfoliota ja anna vinkit, miten korostaa parhaimpia osaamisnäytteitä. Varmista, että opiskelijalla on pääsy portfolioon valmistumisen jälkeen ja että hän osaa jakaa portfolion tulevalle työnantajalle.
2 SUUNNITTELE
Työtehtäväperustainen OPS luo hyvän pohjan portfoliotyöskentelylle. Kuvaa opiskelijan kielellä opintojaksojen osaamistavoitteet, suunnittele tavoitteiden pohjalta oppimisprosessi ja laadi oppimistehtävien annot. Portfolio muodostuu oppimistehtävien vastauksista. Ohjeista opiskelija dokumentoimaan omaa työskentelyä!
Opettaja portfolion ohjaajana