public

Loading...

Els animals del mar

published by Raquel

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
ELS ANIMALS DEL MAR
Recursos i justificació
Motivadors
Dinàmics
Creatius
Autonomia
La nostra unitat didàctica
Mig grup
Nivell P5
Durada 3 sessions
Objectius
Potenciar la comprensió lectora
Fomentar la creativitat
Representar els animals del mar
Aprendre a utilitzar les TIC
Conèixer els animals del mar
Eixos i capacitats
- Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions    quotidianes amb seguretat i eficàcia - Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. - Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. - Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Eix 1: Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.
Eix 2. Aprendre a pensar i a comunicar
Eix 4: Aprendre a conviure i habitar el món
Àrees, subàrees i continguts
- Interés per uilitzar els recursos TIC requerint de poc recolzament de l’educador/a. - Iniciativa per llegir i fer les activitats   - Reconeixement de les disfresses i interpretació dels diferents animals. - Atenció a l’explicació de les diferents activitats. - Experimentació amb els recursos digitals. - Coneixement dels animals del mar. - Interès per compartir les interpretacions i sensacions generades a través del teatre dels animals. - Compartició de les experiències i emocions sorgides a través del treball amb recursos TIC. - Interpretació i representció dels animals del mar a través de les diferents tècniques plàstiques. - Ús del llenguatge plàstic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, creació i aprenentatge.
Àrea 1: Descoberta d'un mateix i dels altres
Autonomia personal i relacional
Àrea 2: Descoberta de l’entorn
Experimentació i interpretació
Àrea 3: Comunicació i llenguatges
Observar, escoltar i experimentar
Parlar, expressar i comunicar
Interpretar, representar i crear
Activitats
1. “Conoce los animales, el mar”
2. Expressió plàstica amb Quiver
3. Obra de teatre
Criteris d'avaluació
- Identificar i llegir correctament algunes de les paraules presents al llibre. - Ser creatiu a l’hora de pintar els animals del mar. - Diferenciar els diferents animals del mar. - Saber interpretar els animals del mar a través del teatre. - Respectar el paper dels companys durant l’obra de teatre - Utilitzar les TIC de manera autònoma. - Verbalitzar les opinions sobre la utilització de les TIC a l’aula.
Model SAMR i Taxonomia de Bloom