public

Loading...

Monitor Amsterdamse sociale firma's 2016

published by De Omslag

Want to create a visual like this?

Get Started
MONITOR 2016
people
planet
Work Integration Social Entreprises
sociale firma's
3 jaar monitor sociale firma's
2014 - 2016
24 sociale firma's* meer dan in 2013
19 in 2014
Groei
23 in 2015
Groeiende sector
* volgens definitie: ondernemer voor eigen risico, substantieel deel medewerkers met arbeidsbeperking en > 50% commerciële inkomsten
10 in 2013
34 in 2016
Omvang sector
van 33 miljoen naar 36 miljoen
van 52 naar 75 sociale firma's en projecten
omzet:
aantal:
monitor sociale firma's
2016
Mensen
Omvang sector in 2016
3.249 mensen werken bij
75 sociale firma's
omzet: 36 miljoen
exclusief Pantar werk-leerbedrijf
146 miljoen inclusief Pantar werk-leerbedrijf
2.720
medewerkers met een arbeidsbeperking
[-2,7% t.o.v. 2015]
sociale firma's en projecten leveren een groot aantal dagbestedingsplaatsen  in Amsterdam
inkomsten uit de commerciële markt
groei met ondernemende ondernemers
inkomsten uit niet-publieke middelen
[van 27 in 2015 naar 42 in 2016]
zelfstandige sociale firma's halen meer inkomsten uit de commerciële markt
trend zet door
heeft een zelfstandige rechtsvorm
65%
Rechtsvorm
[+2% t.o.v. 2015]
van de mensen in dagbesteding werkt in een sociale firma binnen een grotere organisatie
- (O)GGZ (60%) - verstandelijke beperking (16%)
doelgroepen met name:
81%
sociale firma's en projecten bieden naast werk voor een belangrijk deel zinvolle  dagbestedingsplaatsen
trend zet door
431 mensen met een beperking zijn doorgestroomd van onbetaald naar betaald werk
Doorstroom
[+36% t.o.v. 2015]
sociale firma's realiseren door- en uitstroom
trend zet door
Diensten en producten
dezelfde mix top: horeca en ambachtelijke producten
powered by