public

Loading...

[USMinfo] Panduan Permohonan PTPTN

published by USMinfo

Want to create a visual like this?

Get Started
PANDUAN PERMOHONAN PTPTN BAGI PELAJAR BAHARU SIDANG AKADEMIK 2017/2018
LANGKAH 1 : TINDAKAN PELAJAR SEBELUM MASUK KE USM
1. Membuka akaun simpanan di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sahaja 2. Membuka akaun SSPN-i di Maybank, Bank Islam atau di kaunter PTPTN bagi      mendapatkan nombor akaun SSPN-i SERTA MERTA 3. Membeli nombor PIN PTPTN di Bank Simpanan Nasional (RM5) 4. Sahlaku nombor pin adalah 6 bulan untuk satu permohonan sahaja
LANGKAH 2 : PERMOHONAN
1. PASTIKAN NAMA PROGRAM dan TAHUN PENGAJIAN diisi dengan betul 2. Jika berlaku kesilapan pelajar perlu menghubungi pihak PTPTN 03-2080 4455      untuk membuat pembatalan permohonan dan pohon semula dengan membeli      nombor PIN PTPTN BSN yang baharu 3. Pastikan isi alamat EMEL yang sah 4. Sila lengkapkan maklumat di dalam borang dengan tepat. Perlu diingatkan,      sebaik sahaja anda tekan button YA untuk pengesahan permohonan, sebarang      pindaan tidak boleh dilakukan 5. PEMBIAYAAN MAKSIMUM HANYA AKAN DIBERIKAN JIKA PELAJAR ATAU      SALAH SEORANG PENJAGA PELAJAR PENERIMA BRIM
Peringkat jumlah pembiayaan ditentukan berdasarkan kelayakan di bawah:
HEBAHAN DIKELUARKAN PADA 5 OGOS 2017 : UNIT PENAJAAN & INSURANS, BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (BHEPA) dengan kerjasama MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR, SIDANG AKADEMIK 2016/2017
LANGKAH 3 : TINDAKAN PELAJAR SELEPAS MASUK KE USM TAKLIMAT PTPTN AKAN DIBERIKAN DI USM PADA 4/9/17
1. Keputusan permohonan akan diumumkan 6 hari bekerja selepas tarikh tutup       permohonan. (Mulai 6 September 2017) 2. Semak laman web PTPTN untuk memastikan samada permohonan anda LULUS     atau GAGAL 3. Pelajar perlu serahkan kepada PTPTN:     * 2 (dua) set DOKUMEN PERJANJIAN (A4/80gsm) dari portal PTPTN     * 2 (dua) keping setem hasil bernilai RM10     * 1 (satu) set dokumen “CETAK MAKLUMAT” dari portal PTPTN     * 1 (satu) salinan Surat Tawaran Kemasukan ke USM (Tidak perlu disahkan) 4. Tempoh sahlaku dokumen perjanjian 14 hari bekerja dari tarikh tawaran       dikeluarkan
SEMUA DOKUMEN TIDAK PERLU DISAHKAN BORANG/SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN TIDAK DIPERLUKAN
LANGKAH 4
1. Pelajar WAJIB serah dokumen yang lengkap kepada Pihak PTPTN di Kampus     USM pada tarikh kutipan dokumen yang akan dimaklumkan nanti 2. Pegawai USM/atau Pegawai Gred 41 dan ke atas  akan tandatangan pada     bahagian “Saksi Penerima Biaya” 3. Pihak PTPTN akan hadir untuk mengutip dokumen anda di USM pada tarikh yang     akan dimaklumkan
1. Selepas dokumen diserahkan kepada PTPTN, pembiayaan akan dikreditkan ke     akaun pelajar dalam masa 21 hari bekerja 2. Bayaran yuran perlu dijelaskan sendiri di kaunter Jabatan Bendahari USM
LANGKAH 5