public

Loading...

Projecte 2.0

published by Biblioteca Campus Terrassa UPC

Want to create a visual like this?

Get Started
ProJectE 2.0
Selecció de recursos i aplicacions de la web 2.0 classificats en funció de la seva utilitat durant les diferents fases de realització del projecte. Són eines gratuïtes, molt amigables, que a més de minimitzar el temps i l’esforç, afavoreixen la col•laboració i comunicació, la valoració crítica i l’intercanvi de coneixement.
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
AVANTATGES
INCONVENIENTS
Les dades estan en un ordinador remot. Es depèn de la connexió a internet per sincronitzar les dades. Hi ha moltes eines semblants però amb funcionalitats diferents. No es pot garantir el 100% de la privacitat. Estàs en mans del propietari de l’aplicació.
Es té accés a les dades des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. No cal instal•lar cap programa a l’ordinador. Promou el treball en equip. Fomenta la creativitat. Les aplicacions acostumen a ser molt intuïtives. No tenen cap cost econòmic.
Google Calendar
Netvibes
Els escriptoris virtuals són eines que permeten agrupar les pàgines, serveis i recursos que visitem amb més freqüència en una interfície única. L’escriptori està organitzat a base de pestanyes, on cadascuna és un mòdul prèviament definit per l’usuari.
Tenir a mà allò que usem
Crear/gestionar l'agenda
Planificar ens ajuda a saber quin curs hem de seguir, a assignar recursos i fer-ne un millor ús, a definir objectius, i, en conjunt, a motivar-nos. Existeixen diverses eines, com els calendaris digitals, que ens facilitaran l’administració del projecte i l’organització de la nostra agenda.
Symbaloo
Doodle
Marcar enllaços a internet
Els serveis de gestió de marcadors socials permeten gestionar els nostres recursos favorits, etiquetar-los i compartir-los amb altres usuaris del mateix servei.  
Delicious
Diigo
Planifica't
Übernote
Evernote
Els quaderns electrònics permeten fer anotacions (text, imatges, enllaços web, PDF, etc.), etiquetar-les i compartir-les.
Organitzar les notes
Feedly
Els lectors de RSS permeten subscriure’s a la majoria de fonts d’informació existents a la xarxa. Permeten estar actualitzats de les novetats en els nostres recursos d’informació d’interès (pàgines web, blocs, bases de dades, etc.)
GoogleDrive
Els serveis d’emmagatzematge permeten guardar els arxius personals en el núvol. Els serveis varien en funció de la seva capacitat, privacitat, seguretat de les dades, etc. Permeten compartir arxius amb altres persones.
The Old Reader
Guardar i compartir dades
Subscriure canals RSS
QuiteRSS
SkyDrive
Mega
Bitcasa
Dropbox
Preguntar a altres
Crear mapes conceptuals
Els mapes conceptuals són diagrames que representen paraules, idees, tasques o altres conceptes lligats i disposats radialment al voltant d’una idea clau. Promouen el pensament reflexiu i el relacional i ajuden a establir relacions espacials i a diferenciar entre l’essencial i l’accidental.
Hi ha aplicacions que permeten crear enquestes en línia, recuperar dades  a través del correu electrònic, Facebook o llocs web i obtenir resultats al moment.
SpiderScribe
Google Forms
Mindomo
FreeMind
Mindmeister
Zoomerang
SurveyMonkey
Skype
Existeixen serveis de videoconferència que ofereixen la compartició de pantalla, de documents i la participació en converses que poden ser enregistrades.
Comunicar-se a través de la veu i la imatge
Google Hangouts
Zoom
Les wikis o Intranets també permeten compartir un espai per desenvolupar i gestionar col•laborativament un projecte.
Gestionar col•laborativament un projecte
Teambox
ZohoProjects
PbWorks
Alguns editors de documents en línia són gratuïts i ofereixen determinats espais per guardar els arxius (documents de text, fulls de càlcul, presentacions) i accedir-hi posteriorment des de qualsevol dispositiu.
Zoho Docs
Elaborar conjuntament un document
TitanPad
Existeixen diversos tipus d’eines que possibiliten la creació de presentacions diferents a les habituals: línies de temps interactives, tutorials, diagrames de flux, etc.
Presentar els resultats d’una manera original
Dipity
TimeRime
ShowMe
Gliffy
Les infografies faciliten l’accés a la informació  per mitjà de dibuixos, gràfics, esquemes, estadístiques i representacions.
Infogr.am
Piktochart
Easelly
Thinkfree
Trello
Mendeley
CC Search
Existeixen bancs de dades d'imatges distribuïdes sota llicències Creative Commons que ens indiquen quins usos en podem fer i en quines condicions.
CiteULilke
Els gestors de referències socials permeten emmagatzemar, organitzar i compartir amb altres persones les referències bibliogràfiques d’interès. Permeten generar fàcilment cites i bibliografies en treballs acadèmics.
Veezz!e
Localitzar imatges distribuïdes sota CC
Gestionar referències bibliogràfiques
Sprixi
Zotero
Prezi
Hi ha diversos programes que permeten crear presentacions amb un impacte visual adequat que,combinat amb un bon discurs, afavoreixen una bona defensa del projecte.
Impress
Crear una presentació
Una vegada finalitzat el treball, és important ser capaç d’aprofitar les possibilitats que ens ofereix la xarxa per fer difusió del nostre treball. El primer pas hauria de ser la seva publicació en el dipòsit institucional de la universitat, UPCommons.  Treballs acadèmics UPC allotja els treballs acadèmics elaborats a la UPC (PFC, TFG, TFM, etc.). Una vegada publicat, podem fer la difusió a través de les nombroses plataformes i xarxes socials que permeten compartir el nostre treball.
Fer difusió del nostre treball
Treballs acadèmics UPC