public

Loading...

Wat doet MOM3.0 Tussenheid Inside

published by Brigit Moonen

Want to create a visual like this?

Get Started
WAT IS
MOM3.0 Tussenheid Inside
WAAR GAAT HET OM
Deze initiatieven richten zich in de wijken op participatie en/of zelfontwikkeling: scholing, werk, armoedebestrijding en leefbaarheid.
MOM3.0 Tussenheid Inside ondersteunt mensen en initiatieven die bijdragen aan samenhang en positieve ontwikkeling in Tilburgse wijken.
HOE WERKT HET
Kennismakings- of intakegesprek
Stap 1
Potentie van het initiatief bekijken
Waar zitten knelpunten
Kan de methodiek een rol spelen in verduurzamende ontwikkeling van het initiatief
Wel of niet samenwerken: zo niet stopt het traject anders naar stap 2
Stap 2
Verlengde intake
Inventarisatie van behoeftes
Waar mogelijk ondersteuning: introducties, hand- en spandiensten (financieel, organisatorisch, bestuurlijk
Voldoende? Afronding
Zo niet: naar stap 3
Stap 3
Ontwikkeltrajecten
Inschakelen deskundigen
Publieke pitches
Stap 4
Netwerkinventarisaties
Verduurzamingsmodel met 6 velden staat centraal
CIMBY: Certainly In My Backyard
Uitgebreide netwerkinventarisatie
Versterken netwerken rondom initiatief
Kritisch meedenken over doel, visie en missie
Ontwikkelen van verduurzamende strategie voor de toekomst
Meer nodig: naar stap 4
Opdracht
Komende drie jaar, vanaf oktober 2015
Per jaar ondersteunen van 75 bewonersinitiatieven, projecten en instellingen
In de zogeheten impulswijken, focus- en aandachtswijken in Tilburg
Missie
Uitgroeien naar een fonds voor verduurzamende ontwikkeling
Werken met en vanuit het verduurzamingsmodel als basis
Versterken van initiatieven en organisaties van participerende burgers
Meer informatie: www.momtilburg.nl/tussenheid of tussenheid.nl/projecten/ mom-3punt0-tussenheid-inside/
Deze infographic is gemaakt door
Gijs Bax 06-44792479 Wiet van Meel 06-53970009