public

Loading...

Infografia Atur registrat -SPM - Febrer 2017

published by Riera de Caldes

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
Atur SPM
Febrer  2017
Observatori Socioeconòmic
1 mes
STA PERPÈTUA
Evolució de l'atur
atur
1 any
CATALUNYA
2,4%
0,3%
11,6%
11,3%
Variació de l'atur
atur
Atur registrat
1.655 persones
registrat
1 mes
38 persones
1 any
217 persones
Perfil atur
atur
<30 30 a 44 >44  
NIVELL FORMATIU
Universitaris Post Secundaris no universitaris Estudis secundaris Estudis primaris
699
956
TEMPS D'ATUR
- 1 any
1- 2 anys
+ 2  anys
Durada
Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació  anter.  
Taxa d'atur registral
Província Barcelona
Catalunya
Riera de Caldes
42,2%
57,8%
6,1% 1,2% 2,0%
Var. 1 mes
6,7% 3,1% 1,0% 1,3% 13,1%  
GRUP D'OCUPACIÓ
Sta Perpètua de Mogoda
Var. 1 mes
EDAT
SECTOR D'ACTIVITAT
Var. 1 mes
3,8% 4,3% 3,0% 0,4% 
Vallès Occidental
Observatori de la Riera de Caldes 2017
Amb el suport de: