public

Loading...

[email protected]

published by Jop Kooijman

Want to create a visual like this?

Get Started
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van online deskresearch.
In 2016 nam de belangstelling erg toe in de media.
In de eerste drie maanden van 2017 zijn er al meer berichten gepubliceerd dan de helft van het totaal aantal berichten in 2016.
Mediabelangstelling door de jaren heen
Telemonitoring kreeg verreweg de meeste aandacht.
Ziekenhuiszorg thuis en thuisbehandelingen werden ook veel belicht, terwijl teleconsultatie en beeldzorg daarin nog achter bleven.
Aantal nieuwsartikelen
Onderwerp van nieuwsartikel
Aantal nieuwsartikelen per jaar
Inventarisatie bestaande [email protected] toepassingen
Onder de geïncludeerde [email protected] toepassingen vallen ook gerelateerde pilots en proeftuinen.
Van de ruim 80 onderzochte ziekenhuizen bezit al ruim 75% over [email protected] toepassingen
Aanwezigheid [email protected] toepassingen
Meer dan de helft van alle telemonitoringactiviteiten betreft de hartpatiënt.
Veel risicozwangeren worden thuis gemonitord middels een verpleegkundige die elke dag langskomt. Slechts drie ziekenhuizen hebben hier telemonitoring voor ingesteld.
In totaal zijn er 120 [email protected] toepassingen gevonden.
Toepassingen kunnen meerdere aspecten bevatten. Bijvoorbeeld: telemonitoring van bloeddrukmetingen valt ook onder thuisbehandelingen.
Telemonitoring is de grote favoriet onder de ziekenhuizen. Beeldzorg en thuisrevalidatie worden nog weinig ingezet.
Procentueel van alle toepassingen
Verschillende vormen van [email protected] toepassingen
Verschillende vormen van telemonitoring