public

Loading...

Jornades XCB 2017 Jardiners

published by 4teso

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
JARDINERS SENSE EMBUTS
Des de fa 2 anys, compartim el Parc de Les Planes amb els malalts del Centre de Salut Mental Benito Menni. Ara ha arribat l'hora de fer un pas endavant ... I si els alumnes de 3r ESO apadrinen el parc ? Per què convé a l'institut  l'apadrinament del Parc de Les Planes?
OBJECTIUS D'APRENENTAGE
Quina és la importància del parc en el nostre entorn ?
Quines feines són necessàries per al manteniment del parc ?
Quina és la relació amb els usuaris del Centre de Salut Benito Menni ?
Quins són els usos del parc ?
COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT
1 hora de reunió de GI/setmana
-Conversa pautada -escoltem les idees i les opinions del grup de professors, -Donem solucions als problemes que van sortint -ens animen els uns al altres
1. Producte final i pregunta - guia
2. Objectius d'aprenentatge
3. Programació de criteris i indicadors d'avaluació
4.Anàlisi del grup
5. Rol del professor / a
6. Formació de l'alumnat
7. Documentació de treball
PROTAGONISME ALUMNAT
Construcció guiada del coneixement
La conversa els porta a decidir
24
1) No, però...
2) Sí, però...
3) Sí, i, a més a més...
Design Thinking
Grups d'experts
Grups base de treball cooperatiu
Aprenentatge servei
AVALUACIÓ
FORMATIVA
INICIAL-FINAL
GRUP
CARPETA
D'APRENENTAGE
INDIVIDUAL
AUTO-AVALUACIÓ
CO-AVALUACIÓ
RÚBRIQUES
CARPETES D'APRENENTATGE
ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES
GRUPS DE 3 ALUMNES SEGONS EL SEU PERFIL DE INTERESSOS I DE CARÀCTER
Els membres dels grups tenen perfils psicològics complementàris segons el test Myers-Briggs.
PROJECCIÓ DEL PROJECTE
REFLEXIONS
EL VINCLE AMB ELS MALALTS HA ESTAT BAIX, EL COMPROMÍS AMB EL PROJECTE TAMBÉ
EL PARC I TOTES LES SEVES VIRTUTS HA FOCALITZAT TOTA LA NOSTRA ATENCIÓ EN EL #treballperprojectes
NO HEM TRET ENCARA TOT EL PROFIT AL REPTE DE L'APADRINAMENT: EL GRUP NECESSITAVA D'UNA FASE PRIMERA DE TASQUES PREPARATÒRIES
HEM ACONSEGUIT EL PRINCIPAL OBJECTIU: REFORMULAR EL PROJECTE "un servei comunitari amb metodologia de treball per projectes"
el treball per projectes genera incertesa en grups homogenis d'adaptació curricular o grups amb concentració de nouvinguts atesos en Aula Acollida
els alumnes han de fer el projecte seu: o aprenentatge per problemes triats per ells, o aprenentatge per tasques reals que els posin contra les cordes