public

Loading...

Selective Course Offering. International Business.

published by SergiyBerenda

Want to create a visual like this?

Get Started
International Business
2018/2019
Вибірковий курс "Міжнародний бізнес"
Беренда Сергій Васильович к.е.н. доцент
Associate Professor, PhD in economics
Економічний факультет Кафедра міжнародної економіки та світового господарства
COURSE DESCRIPTION/ ОПИС КУРСУ
Шкільний курс з економіки
Українська, частково англійська, частково російська
Мова викладання:
Попередні умови для вивчення курсу:
OBJECTIVE/МЕТА
Reading Skills
Critical Thinking
Literary Movements
 Фізико-технічний  Фізичний  Філологічний  Філософський  Хімічний  Юридичний  Каразінська школа бізнесу
American Identity
Формування стійких знань та усталених навичок щодо розуміння та керування бізнес-процесами компанії під час ведення міжнародного бізнесу.
 Біологічний  Геології, географії, рекреації і туризму  Екологічний  Економічний (Крім спеціалізації "Міжнародна економіка")  Іноземних мов  Історичний  Комп’ютерних наук
Факультети, студентам яких пропонується вивчати цей курс
 Математики і інформатики  Медичний  Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу  Психології  Радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем  Соціологічний  Фізико-енергетичний
Система правового регулювання міжнародного бізнесу в світі і в Україні.
UNITS OF STUDY/ЗМІСТ КУРСУ
1
Глобальна митно-тарифна система регулювання ведення міжнародного бізнесу.
Нетарифні методи регулювання в рамках СОТ.
2
3
4
Загальна характеристика міжнародного бізнесу
Транснаціоналізація та транснаціональні корпорації (ТНК).
Ланцюги доданої вартості у міжнародному бізнесі та логістика.
Cross-border E-commerce.
Export Opportunity Survey.
8
Митне оформлення та митний контроль.
5
6
7
UNITS OF STUDY/ЗМІСТ КУРСУ
9
Творче командне завдання Рішення бізнес кейсу Додаткові бали (Есе та інші) Підсумковий контроль
GRADING/ОЦІНЮВАННЯ
100%
30% 5% 5% 60%
COURSE EXPECTATIONS/ Очікувані результати навчання
Студенти отримають: - виробляти професійні рішення, в рамках існуючої державної економічної політики щодо підготовки та реалізації зовнішньоторговельної угоди;
- використовувати основні норми та положення міжнародних угод, до яких приєдналася Україна, а також внутрішнього законодавства в митному оформленні зовнішньоторговельної угоди;
- проектувати цільові показники зовнішньоторговельної угоди;
- адаптувати внутрішньофірмові бізнес-процеси до змін у митному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснювати документарне супроводження зовнішньоторговельної угоди.
Курс Міжнародний бізнес ідеально підходить для студентів які прагнуть розпочату свою кар’єру в міжнародній компанії в Україні або за кордоном чи готуються до вступу на Master of Business Administration (MBA) програму в Україні або за кордоном.
“Віра в себе та знання, які студенти отримають на моєму курсу дозволять їм повністю розкрити  свій потенціал і стати кращими та успішними професіоналами". "Я намагаюсь допомогти кожному студенту у складному шляху до професійної майстерності і дотримуюсь принципів академічної доброчесності”.
CLASSROOM PHILOSOPHY