public

Loading...

moj cool laboratoji poster

published by os_hugo_badalic

Want to create a visual like this?

Get Started
Moj COOL laboratorij
eTwinning
GLOBE skupina naše škole naišla je na poziv za uključivanje u eTwinning projekt MOJ COOL LABORATORIJ. Nakon prvog sastavka na početku školske godine, odlučili smo se priključiti, jer je sadržaj projekta vezan za program GLOBE. I tako smo krenuli...
Kako je sve krenulo?
OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod
Moj cool laboratorij je jednogodišnji međukurikularni projekt iz područja prirodoslovlja koji upoznaje učenike s inženjerstvom (izrada aparature), programiranjem te znanstvenim radom (mjerenja, obrada mjerenja, izrada znanstvenog rada). Učenici će izraditi aparaturu (malu meteorološku postaju) na Arduino platformi, mjeriti temperaturu i vlagu zraka, sakupljati kišnicu te odrediti količinu padalina i pH kišnice. Mjerenja će obraditi znanstvenom metodom te ih prikazati u web 2.0 alatima. Rezultate će također usporediti s Državnim Hidrometerološkim Zavodom (DHMZ). Nakon obrade rezultata učenici će izraditi plakate gotovog projekta te ćemo proglasiti najbolji plakat.
Učenici će: -upoznati važnost pokusa u STEM-u -upoznati dijelove znanstvenog rada (hipoteza, mjerenja, obrada rezultata, zaključak…) -primjeniti znanje prirodoslovlja na stvarne situacije -razvijati istraživački tip nastave -razvijati vještine 21. stoljeća -poboljšati znanje fizike povezivanjem sa stvarnim pojavama i izradom istraživačkog rada -se osposobiti za rješavanje problema -razvijati kreativnost -razvijati digitalnu pismenost upotrebom različitih web 2.0 alata i programiranjem Arduina -primjeniti i razvijati znanje tehničke kulture izradom aparature pomoću Arduino kompleta -upoznati svakodnevni posao znanstvenika od izrade aparature do mjerenja, obrade mjerenja i izrade znanstvenog rada -razvijati znanje biologije, kemije i meteorologije -razvijati toleranciju, timski rad i prijateljstvo -upoznati učenike iz različitih škola i dijelova RH -razvijati ekološku svijet o važnosti očuvanja okoliša, kiselim kišama
1. aktivnost: upoznajmo naše male znanstvenike i njihove škole
2. aktivnost: zašto istraživati?
Izraditi kratki video, prezentaciju, digitalni poster (bilo kojim web 2.0 alatom) na temu upoznajmo naše male znanstvenike i njihove škole. Za prvu aktivnost koristili smo alat PowToon.
izrada videa, infografike, prezentacije ili slično na temu važnosti istraživanja, pokusa, znanstvenog rada. O sastavnicama znanstvenog rada, mjerenjima, pogreškama mjerenja, grafičkom prikazu i obradi rezultata mjerenja te svojim osobnim motivatorima za istraživanje svijeta oko sebe. Za drugu aktivnost koristili smo alat Piktochart.
3. aktivnost: izbor loga projekta
Izbor LOGA projekta Školski timovi su najkasnije do 31.10. predložili po jedan logo. Putem ankete održano je glasanje za službeni logo projekta. Logo je mogao biti nacrtan u bilo kojem računalnom programu, ali također i nacrtan rukom pa skeniran. Logo je morao biti isključivo rad učenika). Izabran je logo projekta OŠ Mače:
odabrani logo OŠ Mače
naš prijedlog
4. aktivnost: web 2.0 alati
Cilj aktivnosti web 2.0 alati je objediniti alate na jednom mjestu koje možemo koristiti za prikupljanje i analizu podataka tijekom mjerenja. Školski su timovi na padlet ploču trebali upisati barem jedan alat koji je praktičan za navedene aktivnosti. Naš je školski tim predložio alat Venngage, u kojem smo kasnije i radili grafički prikaz prikupljenih podataka.
5. aktivnost: izrada i programiranje moje meteorološke postaje
Cilj aktivnosti je izrada i  programiranje meteorološke postaje. Izradili smo i programirali samostojeći mjerni uređaj za temperaturu i relativnu vlažnost zraka, koristeći Croduino (Arduino) pločicu, DHT senzor za temperaturu i vlažnost i LCD ekran.
6. aktivnost: istraživački rad - mjerenja temperature i vlage zraka
Cilj aktivnosti je istraživački rad tj. uporabom mjernog uređaja svakodnevno u mjesecu travnju u 12,00 sati mjerimo temperaturu i vlažnost zraka ispred škole. Dobivene podatke usporedit ćemo s podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7. aktivnost: mjerenja dnevne količine padalina i pH padalina
Cilj aktivnosti je istraživački rad tj. uporabom mjernog uređaja svakodnevno u mjesecu travnju (od 3. do 10. travnja) u 12,00 sati mjerimo količinu i pH oborina kod meteorološke GLOBE kućice. Dobivene podatke usporedit ćemo s podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9. aktivnost: usporedba rezultata s DHMZ
Usporedba rezultata s DHMZ. Nakon mjesec dana mjerenja našom malom meteorološkom postajom, zatražili smo od Državnog hidrometeorološkog zavoda njihove podatke za mjesec travanj (temperaturu zraka, vlažnost zraka, oborine) da bismo ih mogli usporediti s našim dobivenim podacima. Dobivene smo podatke prikazali grafički u online alatu Venngage.
8. aktivnost: obrada rezultata znanstvenom metodom
Grafički smo prikazali (online alatom Venngage) postotak pogreške pri mjerenju.