public

Loading...

Infografia Atur registrat -SPM - Maig 2017

published by Riera de Caldes

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
Atur SPM
Maig 2017
Observatori Socioeconòmic
1 mes
STA PERPÈTUA
Evolució de l'atur
atur
1 any
CATALUNYA
2,3%
3,8%
11,7%
12,9%
Variació de l'atur
atur
Atur registrat
1.504 persones
registrat
- 1 mes
35 persones
- 1 any
199 persones
Perfil atur
atur
<30 30 a 44 >44  
NIVELL FORMATIU
Universitaris Post Secundaris no universitaris Estudis secundaris Estudis primaris
612
892
TEMPS D'ATUR
- 1 any
1- 2 anys
+ 2  anys
Durada
Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació  anter.  
Taxa d'atur registral
Província Barcelona
Catalunya
Riera de Caldes
40,7%
59,3 %
Var. 1 mes
21,4 % 2,6% 8,2% 0,8 % 7,8%  
GRUP D'OCUPACIÓ
Sta Perpètua de Mogoda
Var. 1 mes
EDAT
SECTOR D'ACTIVITAT
Var. 1 mes
4,3 % 5,9 % 3,1 % 0,9 % 
Vallès Occidental
4,5% 4,8% 0,1%
atur
Observatori de la Riera de Caldes 2017
Amb el suport de: