public

Loading...

Estudiants Unviersitaris a la Riera de Caldes 2016

published by Riera de Caldes

Want to create a visual like this?

Get Started
Universitaris a la RdC
Matriculacions del Curs 2015-16
Estimació del PIB 2014 pm:
Universitaris per gènere
Caldes de Montbui
26,7 %
Sentmenat
21,9 %
526 estudiants
233 estudiants
Palau-solità i Plegamans
25,4 %
La Llagosta
15,1 %
Santa Perpètua de Mogoda
18,7 %
Polinyà
16,4 %
230 estudiants
431 estudiants
154 estudiants
575 estudiants
Sentmenat
Riera de Caldes
Segons residència de l'estudiant
Total de matriculacions
#2
Taxa de formació universitària
#5
Riera de Caldes
TOTAL RMB
20,9% 
Regió Metropolitana de Barcelona
138.459
Matriculacions en relació a la
RMB
Riera de Caldes
#4
Martriculacions per municipis
estudiants
2.149
estudiants
La taxa d'estudiants universitaris de la RdC és 1,5 punts percentuals més baixa que a la RMB
Total matriculacions
Taxa de formació universitària població 18-29 anys
Taxa de formació universitària entre la població masculina de  18 -29 anys
Caldes de Montbui
Palau-solità Plegamans
TOTAL Riera de Caldes
Santa Perpètua Mogoda
Polinyà
La Llagosta
Palau-solità Plegamans
Caldes de Montbui
TOTAL RMB
Sentmenat
TOTAL Riera de Caldes
Santa Perpètua Mogoda
Polinyà
La Llagosta
 971
Són l'1, 6% dels estudiants de la RMB
                             
població resident d'entre 18 i 29 anys
Graus universitaris
Màsters oficials
Doctorat EESS
2.149 Estudiants de la Riera de Caldes
#3
Martriculacions per tipus ensenyament universitari
#1
% HOMES
% DONES
22,4% 
El gran gruix de les matriculacions correspon a estudiants de Grau universitari o equivalent (89,3%). Els de Màster representen el 7,8% i de Doctorat el 2,8%
Els municipis del nord 
de la Riera de Caldes (Caldes, Palau i Sentmenat) presenten taxes de formació universitària més altes
Homes
Dones
 1.178
Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda són els municipis amb majors diferències en les taxes de formació universitària entre noies i nois. 
Taxa de formació universitària entre 
la població femenina de  18 -29 anys
#7
Distribució de les matriculacions de la RdC per Universtitats Catalanes
Curs 2014-15*
ALTRES UNIVERSITATS
Informe complet
Font: Elaboació pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya
4 de cada 10 universitaris de la Riera de Caldes estudia a l'Autònoma
Consulta més dades:
Observatori de la Riera de Caldes 2017 - [email protected]