public

Loading...

ORCID

published by bibliotecaetseib.upc

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
L'identificador únic per a científics i autors acadèmics
Què és el codi ORCID?
Open Researcher and Contributor ID (ORCID) és una organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic per als autors de treballs científics. ORCID és un identificador, format per 16 dígits i basat en la norma ISO 27729:2012, que permet als investigadors disposar d'un codi d'autor persistent i inequívoc que els hi permet distingir clarament la seva producció científico-tècnica.
Per què cal un identificador?
L’ambigüitat en els noms dels investigadors i les seves filiacions és un problema crític i omnipresent en els sistemes d’informació i en les anàlisis bibliomètriques. Sovint s’hi troben duplicats –diferents maneres d’un nom-, noms personals coincidents o semblants, canvis de nom, diferents filiacions, etc.
Un identificador per a cada investigador garanteix la completa, correcta i inequívoca atribució de les seves activitats de recerca.
Els identificadors són un mètode efectiu per poder enllaçar/unificar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d’informació.
Per què la UPC recomana ORCID?
Té el suport dels principals editors (Nature, Elsevier, Wiley, IEEE, ACS, AIP, Sage, Springer, Wiley, Hindawi...) i d’institucions d’investigació (CERN, MIT, CalTech...).
S’està integrant en els cicles de treball propis de la comunicació científica com, per exemple, en la submissió d’articles als editors.
Permet importar i integrar les publicacions existents en les principals bases de dades (Scopus, CrossRef, properament ISI WoS...).
És l’únic d’abast internacional pensat de forma específica per a la identificació de científics, és gratuït, obert i segueix la norma ISO.
Com es pot obtenir?
Els investigadors es poden registrar individualment a ORCID de forma gratuïta a:
https://orcid.org/register
Més informació
http://publica.upc.edu/ca/autoria/orcid
http://orcid.org/faq-page
Universitat Politècnica de Catalunya Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius