public

Loading...

dabiska_pieaug_koef

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
DZIMSTĪBAS, MIRSTĪBAS UN DABISKĀ PIEAUGUMA KOEFICIENTI
Dzimstības un mirstības koeficienti
Ja mirušo ir vairāk nekā dzimušo, iedzīvotāju skaits dabiskās kustības  rezultātā samazinās.
Dabiskais pieaugums, 2017
uz 1 000 iedzīvotāju
-4,1
Latvija

Lietuva

Igaunija

-4,0
-1,3
Dabiskā pieauguma koeficienti Eiropas valstīs, 2017
Pozitīvi
Negatīvi
Bulgārija    -6,5

Horvātija    -4,1

Latvija    -4,1

Lietuva    -4,0

Ungārija    -3,8

Rumānija    -3,6
...
Īrija   6,6

Islande    5,3

Kipra   3,8

Luksemburga    3,2

Francija   2,5

Šveice 2,4
...