public

Loading...

Dzimumstruktūra

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
Dzimumstruktūra
Vecumstruktūra
Vecumstruktūra
reģiona demogrāfisko situāciju
sociālekonomiskās attīstības iespējas
raksturo
to ietekmē
dzimstība
mirstība
migrācija
1991. gads
2018. gads