public

Loading...

Demogrāfiskā slodze

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
DEMOGRĀFISKĀ SLODZE
Demogrāfiskā slodze
Parāda proporcionālo sadalījumu starp tiem, kuri ir
darbspējas vecumā
un pārējo sabiedrības daļu (bērniem, senioriem)
Demogrāfisko slodzi var izteikt:


- uz 1 000 darbspējīgiem iedzīvotājiem; 
 

Darbspējas vecumu nosaka likums. 

Šobrīd tas ir no 15 līdz 62 gadiem.


Demogrāfiskā slodze Latvijā
2018. gadā 
621
6
uz 1 000 darbspējīgo
jeb
=
uz         darbspējīgo
10


6      kā tas veidojas?

bērni 
vecāka gadagājuma  
sadalījums pēc dzimuma aptuveni vienāds 
sieviešu 2 x vairāk nekā vīriešu
,2
,6
,6
Demogrāfiskā slodze Latvijā
2018. gadā
621
uz 1000 darbspējīgo
Līdz darbspējas vecumam (bērni)
256
365
Virs darbspējas 
vecuma (seniori)
tai skaitā
Demogrāfiskā slodze Latvijā
To ietekmē: 
- dzimstība, 
- dzīves ilgums, 
- likumdošanā noteiktais darbspējas vecums
Pensionēšanās vecums