public

Loading...

Iedzivotaju dinamika

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
Iedzīvotāju skaita 
dinamika
Iedzīvotāju skaita izmaiņas
Dabiskais pieaugums
Migrācijas 
saldo
Dabiskais pieaugums =  
mirstība - dzimstība 
Migrācijas saldo =  
imigrācija - emigrācija
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā (uz 1 000 iedzīvotāju)
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Eiropas Savienībā un Apvienotajā Karalistē (uz 1 000 iedzīvotāju)
Eiropas Savienība
Apvienotā Karaliste