public

Loading...

GreenerSites newsflash III SLO

published by GreenerSites Project

Want to create a visual like this?

Get Started
GreenerSites is a transnational cooperation project which aims to improve the environmental management brownfields sites through the definition of 9 local action plans and the development of 11 pilot actions. GreenerSites brings together,  under the coordination of the City of Venice, 10 partners from Germany, Poland, Italy, Croatia and Slovenia which will cooperate to bring about an enhanced knowledge on brownfield management. The project started in June 2016 and will end in May 2019.
ReSites
Okoljska sanacija degradiranih območij v srednji Evropi
Novice št. 3 - December 2017
GreenerSites je transnacionalni projekt, ki bo z izvajanjem aktivnosti na 9 pilotnih območjih in s pripravo 11 pilotnih akcijskih načrtov prispeval k izboljšanju okoljskega upravljanja degradiranih območij. Vodilni partner projekta, mesto Benetke, koordinira delo 10 partnerjev iz Nemčije, Poljske, Italije, Hrvaške in Slovenije, ki bodo skupaj izboljšali znanje s področja upravljanja degradiranih območij. Projekt se je začel junija 2016 in se bo končal maja 2019.

Projekt GreenerSites stopa iz začetne faze analize in usposabljanja v fazo izvedbe pilotnih aktivnosti, katere glavni cilj je testirati novejše in bolj trajnostne tehnične rešitve za izboljšanje okoljskega stanja izbranih degradiranih območij. Za zagotovitev učinkovitega okoljskega načrtovanja je bilo v okviru projekta razvito geo-informacijsko orodje, ki omogoča zbiranje in deljenje podatkov o degradiranih območjih med relevantnimi interesnimi skupinami.


Kje smo
Po Facebooku, Twitterju, LinkedInu in (nenazadnje) Youtube-u, smo ustvarili tudi Instagram profil, kjer se bomo s pomočjo slik in hashtagov lažje in hitreje povezali s širšo javnostjo. Da izveste več o projektu Greenersites in njegovih aktivnostih na lokalni ravni, se nam pridružite na naših omrežjih!

Infografika iz Leverage New Media 
https://leveragenewagemedia.com/blog/social-media-infographic/


GreenerSites postaja bolj družaben
Kaj sledi
V prihajajočih mesecih bodo projektni partnerji nadaljevali s svojimi pilotnimi aktivnostmi, ki so ciljno usmerjene k testiranju novejših in bolj trajnostnih tehničnih rešitev za izboljšanje okoljskega stanja njihovih degradiranih območij. Vsaka pilotna aktivnost bo raziskala določen kritičen vidik upravljanja z degradiranimi območji: strategije in orodja za revitalizacijo degradiranih območij, inovativne sisteme monitoringa, učinkovite metode remediacije. Pilotne rešitve so mišljene za replikacijo na drugih onesnaženih območjih.

Mesto Benetke – vodilni partner (IT)
ISW – Inštitut za strukturno politiko in ekonomski razvoj (DE)
Mestna občina Celje (SI)
Razvojna agencija Mazovija (PL)
Mesto Solec Kujawski (PL)
Dežela Benečija (IT)
Pristaniška uprava pristanišča Reka (HR)
Pristaniška uprava severnega jadranskega morja, pristanišči Benetke in Chioggia (IT)
Mesto Bydgoszcz (PL)
Mesto Reka (HR)
Ministrstvo za regionalni razvoj in transport Saška-Anhalt (DE)

Metropolitansko območje Benetke (IT)
Ente Zona (IT)
Avstrijska okoljska agencija (AT)
SuRF Italija (IT)
Kujawsko-Pomorska regija (PL)
Omrežje NICOLE (NL)
Občina Radom (PL)
Urad za degradirana območja Saška-Anhalt (DE)
Regionalni direktorat za okolje Bydgoszcz (PL)
Regionalni inšpektorat za okolje Bydgoszcz (PL)
Industrijski park Bydgoszcz (PL)
Ministrstvo za okolje in prostor (SI)
Energo Ltd (HR)
Mesto Halle (DE)
GreenerSites projektni in pridruženi partnerji

Praznični pozdravi in najlepše želje za 2018
V kolikor ne želite več prejemati novic projekta GreenerSites, nam prosim pošljite e-sporočilo na [email protected] z naslovom ODJAVA v zadevi sporočila.