public

Loading...

Ārējā tirdzniecība

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA
Eksports  
Imports 
Latvijas ārējā tirdzniecība, 2016
Eksports   -    imports    =    ārējās tirdzniecības
                                                        saldo
 10 358 milj. EUR
 12 249 milj. EUR
Latvijas ārējā tirdzniecība, 2007 - 2016 
(milj. EUR) 
saldo
Latvijas ārējās tirdzniecības saldo
2007 - 2016 (milj. EUR)
negatīvs
Eksports
Nozīmīgākie ārējās tirdzniecības partneri 2016. gadā
Lietuva
1,88 mljrd. EUR
Igaunija
1,25 mljrd. EUR
 0, 79 mljrd. EUR
Krievija
Imports
Nozīmīgākie ārējās tirdzniecības partneri 2016. gadā
Lietuva
2,16 mljrd. EUR
Vācija
1,46 mljrd. EUR
1,31 mljrd. EUR
Polija
Svarīgākās Latvijas eksportpreces 2016. gadā, EUR
Elektroierīces un elektroiekārtas 
Mehānismi un mehāniskās ierīces
Zāģmateriāli
 Farmācijas produkti 
Kvieši un kviešu un rudzu maisījums
Dzelzs un tērauda izstrādājumi
12,0 milj.
6,6 milj.
4,0 milj.
3,5 milj.
6,1 milj.
3,4 milj.
Svarīgākās Latvijas importpreces 2016. gadā, EUR
Elektroierīces un elektroiekārtas
Vieglie automobiļi
 Farmācijas produkti 
Dīzeļdegviela
Dzelzs un neleģēts tērauds
14,4 milj.
Mehānismi un mehāniskās ierīces
11,9 milj.
5,6 milj.
5,6 milj.
5,4 milj.
3,2 milj.