public

Loading...

Godišnji izvještaj o radu Volonterskog centra Osijek 2017.

published by Adrijana

Want to create a visual like this?

Get Started
Ova Infografika je INTERAKTIVNA!
Klikom na pojedina područja možete saznati više informacija o našem radu.
VIZIJA: Otvoreno demokratsko društvo zasnovano na aktivizmu, solidarnosti, povezanosti i povjerenju.
MISIJA: Biti inspiracija i podrška aktivnom sudjelovanju građana, razvoju volonterstva i civilnoga društva.
VRIJEDNOSTI I NAČELA DJELOVANJA: Volonterski centar Osijek otvoren je svim građanima, a njegovo je djelovanje utemeljeno na načelima solidarnosti, humanosti, nenasilja, uvažavanja različitosti, suradnje, odgovornosti, transparentnosti i ekonomičnosti, samostalnosti i neovisnosti. Volonterski centar nastoji biti inovativan u svom djelovanju, imati ulogu promotora pozitivnog djelovanja pojedinca u zajednici te stvarati prostor i mogućnosti iskustvenog učenja i razvoja.
www.vcos.hr
Program Razvoj volonterstva dio je sustavnog i promišljenog djelovanja Volonterskog centra u cilju uspostavljanja kontinuirane, strukturirane i kvalitetne podrške volonterima, organizatorima volontiranja i drugim dionicima relevantnim za razvoj volonterstva. Time želimo postaviti trajan temelj prenošenju vrijednosti građanskog aktivizma, solidarnosti i humanosti.
Razvoj volonterstva
Spojili smo :
organizatora volontiranja sa
43
438
volontera
Podrška drugima:
 71
put smo dali prostor i opremu na korištenje 
Izradili smo:
8
video zapisa
 37
neprofitnih organizacija u zajednici
neprofitnih organizacija 
Naša info mreža obuhvaća:
830
2.265
volontera
Projekti koje smo provodili
IPA 2012
“Širenje područja suradnje - korporativno volontiranje kao inovativni oblik filantropije i resurs za razvoj civilnog društva”

Erasmus+ KA1
“Društveni atelje”

Europe for Citizens Programme
"Volonitranje kao alat jačanja europskih vrijednosti"

ESF Operational Programme 
“Školski volonteri – osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa”

ESF Operational Programme 
“Hrvatska volontira - pozitivna struja volonterstva"

ESF Operational Programme 
“Školontiranje“

IPA 2012
“Novi putokazi ljudskih prava i aktivnog građanstva”

Europe for Citizens Programme
"PROMISE - Promocija integracijske podrške izbjeglicama kroz uključivanje mladih: Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. i izbjeglice i migranti u današnjici"

Erasmus+ KA2
“Kompetencije u volontiranju - kompetencije u životu”

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 
Program regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj „ŠALTER“ 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Živjeti s nama - program podrške izbjeglicama i migrantima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Korak više – volontiranje kao doprinos integraciji 

Grad Osijek 
Vrline znanja – učenje kroz volontiranje 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
"NAJBOLJI JA" – mentorski program sa svrhom selektivne prevencije ovisnosti 

CARE
Projekt krizne pomoći izbjeglicama

Volonterska nagrada
nagrada   i
12
46
 priznanja
Dodijelili smo:


Besplatno korištenje ureda i uredske opreme, pravne i financijsko-računovodstvene savjete, konzultacije vezane za osnivanje i razvoj udruga, obrazovanje o organizacijskom razvoju te korištenje stručne literature.


Teme:
  • Menadžment volontera
  • Edukacija za volontere "Biti volonter"
  • Upravljanje projektnim ciklusom
  • Izrada proračuna
  • Upravljanje i rukovođenje organizacijom
  • Organizacijski razvoj
  • Zagovaranje i odnosi s javnošću
  • Razvoj socijalnih vještina
  • Strateško i operativno planiranje
  • Razvoj lokalne zajednice
53 edukacije za 
830 sudionika
664 organizacija
268 građana
koristilo je usluge informiranja i savjetovanja 
Program regionalnog razvoja i jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva "Šalter"
objava na facebook stranici
396
jedinstvenih posjeta našoj web stranici 
12.158
različitih medija izvještavalo o našem radu
20
građana koji prate našu facebook stranicu
5.493
PROMOCIJA
objava na webu
168
Jednogodišnji neformalni program obrazovanja usmjeren na razvoj znanja, učenje vještina te oblikovanje stavova i ponašanja koja su osnova društvenog i političkog angažmana građanate su važni za realizaciju ljudskih i građanskih prava i odgovornosti.
DEMO akademija
uspješno završilo jednogodišnji studij Demo akademije. 
Teorijski dio: 112 sati
Društveno korisno učenje: 120 sati
NAZIVI KOLEGIJA:

1. Demokracija i civilno društvo
2. Ljudska prava
3. Socijalna kohezija
4. Kultura mira
5. Održivi razvoj
6. Europska unija
19 predavača kolegija
www.demoakademija.vcos.hr
Izdana publikacija  
Vrline znanja - pregled prve generacije DEMO akademije
25 sudionika
polaznici 
1. generacije
DEMO akademije
"Živjeti s nama - program podrške izbjeglicama i migrantima"
Program socijalne podrške izbjeglicama i migrantima u kojem volonteri pomažu stvarati nove društvene mreže i mostove sa zajednicom u kojoj će živjeti.
40 volontera uključenih u program
7.140 volonterskih sati


www.vcoshr.wixsite.com/zivjetisnama
Program volonterske podrške u učenju i savladavanju gradiva iz predmeta obuhvaćenih nastavnim planom i programom za osnovne škole, ovisno o potrebi pojedine škole i učenika.
"Pomoć u učenju dostupna je i meni!"
22 volontera
90 učenika
373 volonterska sata
Manifestacija koja potiče građane i organizacije iz cijele Hrvatske na volontiranje u različitim društveno-korisnim aktivnostima i time promovira  vrijednost volontiranja!
Hrvatska volontira!
44
volonterske aktivnosti
4.038
volonterskih sati
Inicijativa udruga okupljena kako bi informairala građane/ke o važnosti postojanja udruga te dobrobiti koje one stvaraju u zajednici. 

Festival je na jednom mjestu okupio preko 35 različitih udruga i koji je na kreativan način, kroz različite programe predstavio što sve udruge rade i za koga, te na koji način kroz svoje aktivnosti odgovaraju na potrebe građana. Osim predstavnika Udruga, na Festivalu su svoj rad predstavile ustanove i institucije koje podržavaju rad udruga kroz različite inicijative, volonterske programe i klubove.  
29
organizacija
Festival 
Gledaj (u)druge
1.176
volontera
www.hrvatska.volontira
Hrvatski centar za razvoj volonterstva
Hrvatski centar za razvoj volonterstva doprinosi izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana.

Osnovna misija Centra je predvoditi razvoj i pružiti podršku jačanju resursa za afirmaciju volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Centar doprinosi razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz promociju i zagovaranje vrijednosti volonterstva, utjecaj na javne politike i pravno okruženje, uspostavljanje i praćenje standarda kvalitete rada volonterskih centara, kreiranje kvalitetnih edukacijskih programa u području volonterstva, postavljanje standarda kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva.
www.hcrv.hr
Hrvatski centar za razvoj volonterstva (prije Hrvatska mreža volonterskih centara) nastao je suradnjom organizacija iz četiri veća grada u Hrvatskoj: Volonterski centar OsijekVolonterski centar Udruge za razvoj civilnog društva Smart iz Rijeke, Volonterski centar Zagreb i Volonterski centar Split udruge MI, s namjerom da se na temelju dobrih praksi uspostave jedinstveni standardi rada na razvoju volonterstva na nacionalnoj razini, kao i da se povezivanjem resursa postigne snažniji utjecaj.
Članovi smo organizacija i inicijativa:
HCRV (Hrvatski centar za razvoj volonterstva)
CEV (European Volunteer Centre)
MMH (Mreža mladih hrvatske)
EUCLID Network
GOOD Inicijativa
MIRTA (Ustanova za mirovno obrazovanje i građanski aktivizam)
IRIS Network


Rezultati ostvareni uz podršku:
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
CARE International-a
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Europske Unije
Grada Osijeka