public

Loading...

Informe 1T Activitat Empresarial Eix RdC

published by Riera de Caldes

Want to create a visual like this?

Get Started
Activitat Empresarial a l'Eix Riera de Caldes
1r Trimestre 2018
Observatori Socioeconòmic
Evolució trimestral del nombre d'empreses
1t  2018
Variació 
Variació 
         42
trimestral
anual
3.498
Eix RdC
empreses
Des del segon trimestre de 2009 que l'eix Riera de Caldes no assolia la xifra de 3.500 empreses 
empreses
empreses
         36
2015-2018
Empreses per municipis i variació trimestral
Sant Feliu de Codines
Sentmenat
Polinyà
La Llagosta
Santa Perpètua de Mogoda
Palau-solità i Plegamans
Caldes de Montbui
140 empreses
383 empreses
490 empreses
334 empreses
957 empreses
605 empreses
589 empreses
+2,9%
+1,1%
0,0%
-2,1%
+2,8%
+1,2%
+0,3%
Aquest trimestre Santa Perpètua i Sant Feliu de Codines resgistren els creixements més alts, gairebé un 3% més d'empreses.
7
2
4
4
0
En termes interanuals, tots els municipis sumen companyies a excepció de Caldes de Montbui i Polinyà.
7
26
Comparativa territorial: 
Evolució de les empreses en el darrer any (%)
1t 2017 - 1t 2018
Eix de la Riera de Caldes
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Barcelona Província
Variació interanual (en %)
Catalunya
La major empenta que ha tingut la Riera de Caldes respecte el conjunt de Catalunya en creixement d'empreses  durant el 2017 no està tenint continuïtat durant el 2018. 
Evolució trimestral dels llocs de treball
2015-2018
Les 3.500 empreses domiciliades al territori ocupen a gairebé 43.000 treballadors.
  Alhora, a la RdC hi treballen 7.020 autònoms
El primer trimestre de l'any s'ha tancat amb un 2,2% més de llocs de treball assalariat. 
Gairebé un miler més d'ocupats que el trimestre passat (+930 treballadors). 
Creixement dels llocs de treball assalariat per sectors
1t 2017 -1t 2018
Serveis de comerç i distribució
7,0 %
Construcció

Serveis a la societat: Sanitat, Educació , AAPP

Indústria

Serveis a la producció
3,3 %

2,6 %

2,5 %

2,2 %
Altres serveis personals i hosteleria

Primari
-0,9 %

-3,1%
% Var 1 any
Sectors producctius
15.227
1.605

2.808

17.822

3.348
1.794

124
Total
Assalariats
+1.608
Saldo darrer any
Assalariats
El sector comerç i distribució ocupa a gairebé un miler més de treballadors que fa 1 any
Actualment ja hi ha més de 15.000 persones ocupades en aquest sector al territori. 
SPM i Palau són els principals generadors dels llocs de treball del sector logístic de la RdC. 

1t 2017 -1t 2018
Eix de la Riera de Caldes
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Barcelona Província
Catalunya
49.748
Eix RdC
Total llocs de treball
Tot i el bon inici d'any, en balanç interanual, les xifres de creixement de llocs de treball a la RdC (+3,3%) estan per davall d'àmbits territorials superiors. Catalunya registra un 4,4% de llocs de feina que fa 1 any. 
Comparativa territorial:
Evolució dels llocs de treball en el darrer any (%)
(Assalariats + Autònoms)
Variació interanual (en %)
Observatori de la Riera de Caldes 2017
Amb el suport de: