public

Loading...

Red Stadsbos Kauwendaal

published by Infografiek

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
RED  mechels  Stadsbos
Waarom  dit Moet blijven...
... EN  dit  niet  in  de  plaats  mag  komen.
De stad Mechelen geeft sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt een vergunning om een deel van het bos in de wijk Kauwendaal te verkavelen en er woningen te bouwen.
waar  gaat  het  over?
Meer dan 200 buurtbewoners en de pers dagen op voor een infovergadering over de plannen. Bart Somers is een goede redenaar, maar de argumenten van het stadsbestuur overtuigen niet. Het actiecomité Red Stadsbos Kauwendaal legt in deze infografiek uit waarom niet.
Tal van buurtbewoners worden ongerust over de toekomst van het bos. De stad had toch op een vorige vergadering aangekondigd dat het een stadsbos zou worden?
Klik hier voor meer info over het bos
Klik hier en lees wat er toen gezegd werd
Onder de argumenten: onze oproep voor de stad
Daaronder: Zo kan jij het stadsbos helpen
argumenten stadsbestuur
antwoord actiecomite
De KSJ Ter Hert heeft nieuwe lokalen nodig. Woonpunt is eigenaar van de gronden en wil geen opstalrecht meer geven, omdat de gronden anders niet meer verkocht kunnen worden.
Gemeentes in Vlaanderen bieden een locatie en geven subsidies voor lokalen van hun jeugdbewegingen. Ook Mechelen doet dat, zoals deze maand nog voor de scouts Thila Coloma.
Door de deal met het stadsbestuur krijgt de KSJ weer opstalrecht en subsidies voor nieuwe lokalen.
De deal tussen het stadsbestuur en Woonpunt zorgt wel voor nieuwe lokalen voor de KSJ, maar een groot deel van de speelruimte valt er net door weg.
Tegen de verkaveling is juridisch niets in te brengen, zolang de omgehakte bomen gecompenseerd worden.
Zeker is dat niet. Uit de wetgeving ruimtelijke ordening: "Het feit dat een bestaande groene ruimte in het woongebied is opgenomen, geeft de eigenaar geen (absoluut en objectief) recht om deze percelen om te vormen tot bebouwbare kavels."
De projectontwikkelaar zal ook een advies moeten aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Gezien de waarde van het bos zal dat waarschijnlijk negatief zijn.
Het stadsbestuur moet ook het schaarse groen bewaken. Als er boscompensatie zou komen, betekent dat niet dat er bomen geplant worden. Geld storten mag dan ook. Het beschikbare groen vermindert.
6
3
1
Er zit niets anders op dan deze grond te verkavelen, want Woonpunt heeft geld nodig.
Het klopt dat Woonpunt geld nodig heeft. Dat komt door het jarenlange wanbeheer.
Maar Mechelen heeft ook "duidelijk nood aan toegankelijk bos", blijkt uit onderzoek.
(hier meer info)
De oplossing voor het ene probleem kan toch niet het creëren van een ander zijn?
Woonpunt heeft veel bezittingen en het stadsbestuur heeft de hefbomen om alternatieve opties mogelijk te maken.
2
Het stuk van het bos dat verkaveld wordt is niet zo waardevol.
Volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is het Kauwendaalbos een “complex van waardevolle tot zeer waardevolle elementen”. Ook het stuk dat door de verkaveling bedreigd wordt.
(zie kaart)
Een stadsbos is bovendien waardevoller dan een zoveelste aangelegd parkje. De biodiversiteit van een bestaand bos kan niet artificieel nagemaakt worden.
In het Gewestelijke Ruimtelijke Uitbreidingsplan (GRUP) is er enkel een stadsbos voorzien ten westen van de spoorweg en niet ten oosten ervan, waar de verkaveling komt.
Bovendien zegt het GRUP dat "het stadsbos past binnen een globale visie op de inplanting van grote stadsbossen in Vlaanderen in en nabij de stedelijke gebieden." Waarom zou het bos dan moeten verkleinen?
4
(zie uittreksel uit het GRUP)
Het GRUP verwijst echter ook naar het RUP van de stad Mechelen zelf, waarin staat dat "vooral de bestaande bosjes rondom het kasteel van Kauwendaal voor een stadsbos potenties bieden." Dat gaat over het oosten van de spoorweg.
(zie uittreksel uit het GRUP)
Het GRUP wil het westelijke deel van het bos inderdaad herbestemmen.
De grond van Woonpunt heeft als bestemming woongebied. Vlaanderen wil dat de steden dichter bebouwd worden.
Vlaanderen wil inderdaad dat steden dichter bebouwd worden. De ruimte moet optimaler gebruikt worden:
5
Woonpunt had hier ook 200 sociale woningen kunnen bouwen. Nu zijn het er maar 16. Daar zullen ze op Vlaams niveau niet gelukkig mee zijn.
Kangoeroewonen, extra bouwlagen, verlaten industrieterreinen saneren, leegstaande woningen opwaarderen ...
Waar ze op Vlaams niveau niet gelukkig mee zullen zijn is net het schaarse bos in de steden verminderen:
Het GRUP van 2008 stelt dat "het stadsbos past binnen een globale visie op de inplanting van grote stadsbossen in Vlaanderen in en nabij de stedelijke gebieden."
Slechts één hectare van de grond van Woonpunt wordt verkaveld. Het stadsbestuur koopt de andere drie hectare aan en maakt er definitief stadsbos van.
7
Een 'definitieve aankoop' klinkt niet meer geloofwaardig, als je bekijkt welke zekerheden het stadsbos Kauwendaal al kreeg (klik op de links voor extra info):
De woordbreuk na al deze beslissingen voorspelt niets goeds voor wat overblijft van het bos na de verkaveling.
de aankondiging van het stadsbos in 2006
de opname van het hele stadsbos in het lokale RUP van Mechelen, zoals het GRUP beschrijft
de vermelding van 130 ( ! ) hectare stadsbos Kauwendaal in het boek van Bart Somers. Dat verscheen in 2012, 4 jaar na het GRUP
de studie naar het stadsbos door AMINAL (Vlaamse overheid) met positief advies, ook voor het te verkavelen stuk bos
Zowel de Bouwdienst als de dienst Ruimtelijke planning van de stad Mechelen geven telefonisch aan dat een stuk stadsbos verkavelen geen goed idee is.
Bart Somers zegt zelf in zijn boek van 2012 dat het stadsbos Kauwendaal 130 ( ! ) hectare groot zal zijn. Het boek verscheen 4 jaar na het GRUP.
wat  nu?
oproep  aan  het  stadsbestuur
De verkoop van de gronden van Woonpunt is ingegeven door geldnood, maar gaat tegen elke beleidslijn en visie in. Daarom vragen wij aan het stadsbestuur:
Zorg voor een definitieve goedkeuring van het volledige stadsbos Kauwendaal.
Bied Woonpunt een andere oplossing, hetzij door alternatieve inkomsten, hetzij door de aankoop van het bos.
Dat sluit aan bij uw eerdere beloftes en beslissingen, bij de studies over het stadsbos en bij het beleid op Vlaams en lokaal niveau. Een volwaardig stadsbos verhoogt de leefbaarheid en de luchtkwaliteit voor de stadsbewoners. Een leefbare stad overhaalt tweeverdieners om zich daar te vestigen in plaats van net buiten de stad. Dat zorgt voor gezonde stadsfinanciën, minder files en dus meer welzijn.
steun  je  deze  oproep?    dit  kan  jij  doen !
Deel  deze  Infografiek        
Stuur een e-mail met een link naar deze infografiek naar vrienden en organisaties en vraag hen dit ook te delen.
Deel deze infografiek op Facebook, Twitter ... via de deelknoppen bovenaan. Zie je die niet? Klik hier.
Deel je via Twitter? Zet naast de link ook @BartSomers, @KristofCalvo en @marc_hendrickx in je tweet.
Deel je via Facebook? Tag Bart Somers (Open VLD), Kristof Calvo (Groen) en Marc Hendrickx (N-VA) in je post.
Word hier lid van onze Facebookgroep 'Red Stadsbos Kauwendaal' en toon zo je steun voor het stadsbos.
blijf  op  de  hoogte
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief. Doe dat ook als je je bij de Facebookgroep aansluit, want Facebook toont niet aan iedereen alle posts.
registreer  Je waarnemingen  in  het  bos
Heb je interessante diersoorten of planten in het bos gezien? Klik hier en vermeld alles wat vliegt, huppelt, kruipt en groeit op de pagina van het stadsbos Kauwendaal op waarnemingen.be.
Op basis van die waarnemingen kan Natuurpunt de waarde van het bos verder onderbouwen.
Elke steun is welkom, klein of groot:
sluit  je  aan  bij  ons  actiecomite
in het oog houden of er aan het bos een bekendmaking uithangt
aan geïnteresseerden ons bos tonen
affiches aan je raam uithangen of een plakkaat in je voortuin zetten
sponsoring zoeken of geven
naar de gemeenteraad gaan als het stadsbos ter sprake komt
hulp bij acties om onze boodschap te verspreiden
flyeren ...
Hartelijk dank als je ons wil helpen. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Een gids van Natuurpunt toont je het stadsbos Kauwendaal. Een tweede gids verkent het bos met kinderen en hun ouders. Voor wie honger heeft op deze herfstdag is er een pannenkoekenstand.
Kom  naar  de  herfstwandeling  op  16/11
Vertrek om 14u aan het voetbalveld op het einde van de Laathofstraat in Mechelen.