public

Loading...

IKP

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started

KAS | CIK 

IEKŠZEMES KOPPRODUKTS un NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS

KAS

KAS

IKP

NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS

ārvalsts

saņemtais

atlīdzība

īpašuma ieņēmumi

subsīdijas

ārvalstij

samaksātais

atlīdzība

īpašuma ieņēmumi

nodokļi

IR

CIK

IKP apjoms 2017. gadā, EUR

27 033 milj.

faktiskajās cenās

22 778 milj.

salīdzināmajās cenās

CIK

IKP salīdzināmajās cenās miljardi EUR

CIK

IKP salīdzināmajās cenās 2017. gadā, EUR

26 tūkst.

uz 1 nodarbināto

12 tūkst.

uz 1 iedzīvotāju

CIK

IKP pilsētās 2015. gads

CIK

IKP sadalījums pa nozarēm

12 %

Tirdzniecība

11 %

Rūpniecība

CIK

IKP pieaugums vai samazinājums % pret iepriekšējo gadu