public

Loading...

Vide

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
Vide un 
energoresursi
Klimata pārmaiņas
Latvijā emitētas 
siltumnīcefekta gāzes
11 miljoni tonnu
2015. gadā
CO2 ekvivalenta
Enerģētika
Atkritumu apsaimniekošana 
Rūpniecība
Lauksaimniecība 
SEG emisiju avoti (procentos)
24 %
64 %
6 %
6 %
2016. gadā
SEG emisijas uz 1 iedzīvotāju
tonnas CO2 ekvivalenta

Energoresursi
Desmit gadu laikā kopējais energoresursu patēriņš ir būtiski samazinājies –par 9,9 % 
Kopējais energoresursu patēriņš Latvijā
petadžoulos

Atjaunīgie energoresursi
Atjaunīgo energoresursu īpatsvars
enough to feed each American household in the country 11 additional servings!
procentos

Viens no Eiropas Savienības enerģētikas mērķiem ir līdz 2020. gadam 20 % no enerģijas iegūt no atjaunīgajiem energoresursiem. Latvijas individuālais mērķis – 40 %.
AER patēriņš Latvijā
80 petadžouli 
2017. gadā
22 222 222 222 kilovatstundas
jeb
AER patēriņš Latvijā
Kurināmā koksne 74 %
Elektroenerģija 20 %
Biogāze 5 %
Citi 1 % (biodegviela, kokogles, salmi u.c.)
Hidroelektrostacijās
Vēja elektrostacijās
2017. gadā
Atkritumi
Latvijā radītie sadzīves atkritumi
2 miljoni tonnu
2017. gadā
no visiem Latvijā radītajiem sadzīves atkritumiem rada mājsaimniecības
25 %
2017. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, radītais sadzīves atkritumu daudzums ir palielinājies par 89 %.
Latvijā radītie sadzīves atkritumi 
tonnās

2016. gadā radītie 
sadzīves atkritumi
410 kg
enough to feed each American household in the country 11 additional servings!
483 kg
uz vienu iedzīvotāju

Latvijā
vidēji ES
Mazākais saražoto sadzīves atkritumu apmērs bija Rumānijā (261 kg), savukārt lielākais – Dānijā (777 kg).
Latvijā radītie bīstamie atkritumi
69 tūkst. tonnu
2017. gadā
26 %
pārstrādātais atkritumu daudzums ir palielinājies
Salīdzinot ar 2016. gadu,
apglabātais bīstamo atkritumu daudzums ir palielinājies
48 %