public

Loading...

CREVE

published by Riera de Caldes

Want to create a visual like this?

Get Started
Vehicle elèctric i mobilitat
sostenible
RIERA DE CALDES

2018
Promoció
Mobilitat elèctrica i vehicle elèctric
2018
El Vehicle Elèctric ha estat assenyalat  com a un dels projectes tractors del desenvolupament empresarial a  Catalunya.

La Riera de Caldes té un important sector empresarial que hi  està vinculat i el desenvolupament del vehicle elèctric defineix oportunitats en molts àmbits que el territori ha de promoure.

El projecte vol donar impuls a les infraestructures de recàrrega, serveis i a la formació de professionals i estudiants de formació professional, en fabricació, manteniment i reparació de l'àmbit de la mobilitat sostenible


Recursos
i equipaments
2018
CREVE Centre de recursos del vehicle elèctric, situat al Complex de la Granja Soldevila a Santa Perpètua de Mogoda, un equipament orientat a la formació de professionals en electromobilitat.

DOTACIÓ
  • Vehicles elèctrics (furgoneta, motos, bicicletes)
  • Equips didàctics pila d'hidrògen
  • Entrenadors punts de recàrrega en habitatges / edificacions
  • Bateries
  • Equips d'automoció
Què fem?
2018
Desde l'any 2013 treballem per divulgar i promoure la mobilitat elèctrica i autogestió energètica al territori de la Riera de Caldes.
SUPORT A USUÀRIS
Assessorem a empreses per al canvi de flota de vehicles convencionals a elèctrics
PROJECTES*
Gestionem les targes de recàrrega per vehicles elèctrics i informem de les novetats d'interès als usuàris inscrits al cens.
SUPORT EMPRESES I SECTOR
Impartim formació en 4 línies:
- Ús i manipulació del vehicle elèctric
- Desenvolupament i gestió d'infraestructura de recàrrega
- Bateries: identificació i funcionament
- Altres propostes a mida
FORMACIÓ
Desenvolupem projectes de sensibilització i promoció:
- Electrocat
- 5000 Km Electric Experiences
- Vehicle compartit
- SAVIES
Projectes
sensibilització i promoció
2018
Projectes per a la divulgació i promoció de la mobilitat elèctrica i l'autogestió energètica al territori de la Riera de Caldes
FINALITZAT
5 EDICIONS REALITZADES
INICI SETEMBRE 2018
EN CURS
Amb la col·laboració de SOM MOBILITAT
Amb la col·laboració de CITCEA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
10 Instituts de Catalunya han participat en les diferents edicions
Amb la col·laboració de d'empreses privades del sector de l'automoció.
http://bit.ly/sommobilitatSPM
http://bit.ly/5000kmSPM
http://bit.ly/saviesSPM
http://bit.ly/electrocatSPM
Amb la col·laboració d'entitats i empreses privades.
Adreçat a  la ciutadania de la Riera de Caldes i empreses del territori
MOBILITAT COMPARTIDA
5000 KM
ELECTRIC EXPERIENCES
SAVIES
ELECTROCAT-FP
Projecte demostratiu del ve endollat a un edifici
Adreçat a  la ciutadania de la Riera de Caldes i empreses del territori
Resultats rellevants
2013-2018
2018
Promoció del vehicle i la mobilitat elèctrica: Actuacions i participants
Detecció de +400 empreses
diana a Catalunya
+400 partipants a accions formatives
+100 partipants a accions de sensibilització
2 estacions de recàrrega inaugurades al juny de 2018
(Docents, alumnes de formació professional,
de 4rt. ESO d'Erasmus, aturats i treballadors)
2 Convenis de col·laboració
amb el Gremis  del territori
Elaboració i validació de 2 Orientacions curriculars
Vehícles elèctrics i híbrids al CFGM d'electromecànica de vehicles automòbils
Instal·lació de punts de recàrrega al CFGM d'instal·lacions elèctriques i automàtiques