public

Loading...

mezsaimnieciba

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
Mežsaimniecība  un mežrūpniecība
2017. gads
2005. gads
Izcirstās platības
344 811 ha
94 239 ha
2010. gads
Galvenā cirte
11 461
tūkst. m3
49 635 ha
augstākais rādītājs
līdz šim
2017. gads
Valsts meži
pārējie meži
izcirstā krāja tūkst. m3
galvenajā cirtē izcirstā krāja tūkst. m3
Izcirstās platības pa valdošajām koku sugām,
tūkst. m3
Priede (34.8%)
Bērzs (29.4%)
Egle (16.0%)
Apse (7.5%)
pārējie (0.3%) 
Baltalksnis (10.2%)
Melnalksnis (1.8%)
Mežu sēšana un stādīšana, tūkst. ha
Ieaudzētās meža platības, ha
 4 029 
-
Vidzeme (33.1%)
Latgale (30.3%)
Rīga un Pierīga (14.6%)
Zemgale (11.1%)
Kurzeme (10.9%)
14%
no Latvijas preču eksporta vērtības veido koks un dažādi koka izstrādājumi.