public

Loading...

blivums

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
Iedzīvotāju izvietojums
BLĪVUMS un URBANIZĀCIJA 
Iedzīvotāju blīvums
, km2
=
MALTA
BEĻĢIJA
1 450
372
NĪDERLANDE
498
SOMIJA
18
IGAUNIJA
30
ZVIEDRIJA
24
Rucavas 
novads
3
30
Rīga
2 099
vidēji Latvijā
vs
Lauku un pilsētu iedzīvotāju īpatsvars