public

Loading...

darbspeja

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
Darbspējas vecums
līdz | darbspējas vecumā | pēc
?
?
?
cilvēka fizioloģija
Nosaka
vēsturiskās tradīcijas
valsts ekonomiskie apstākļi
valsts vajadzība pēc darbaspēka
Iedzīvotāju skaits, 2018. gada sākumā
Latvijas likumdošana nosaka,
darbspējas vecumā
virs darbspējas vecuma
61.7%
līdz darbspējas vecumam
15.8%
darbspējas vecums Latvijā, sākot no 15 gadiem
22.5%
1970
1981
+ 11%
Iedzīvotāju skaits līdz dabspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma, tūkst. 
līdz darbspējas vecumam
darbspējas vecumā
virs darbspējas vecumam
1990
2000
-6.9%
Iedzīvotāju skaits līdz dabspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma, tūkst. 
līdz darbspējas vecumam
darbspējas vecumā
virs darbspējas vecumam
2010
2018
-13.1%
Iedzīvotāju skaits līdz dabspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma, tūkst. 
līdz darbspējas vecumam
darbspējas vecumā
virs darbspējas vecumam
Visjaunākais
visdarbspējīgākais
 visvecākais Latvijas novads
Aknīstes novads
Strenču novads
Mārupes novads
2018. g. sāk
2018.g. sāk.
2018. g. sāk.