public

Loading...

buvnieciba

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started

BŪVNIECĪBA

Nozīme tautsaimniecībā, strādājošo skaits, 
būvniecības produkcija

01

Nozīme tautsaimniecībā

% no iekšzemes kopprodukta

2017

2008

10

5

2010

02

Nodarbinātie būvniecībā

% no kopējā darbaspēka

2017

2008

2010

12

7

7

03

Nodarbināto skaits būvniecībā

2017. gads

63 000

04

Būvniecības produkcija

Nedzīvojamās ēkas

Inženierbūves

Dzīvojamās mājas

2017. gads

05

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

2009. gads

44

% pret iepriekšējo gadu

19

Būvniecības produkcija

Būvniecības produkcijas apjoms 2017. gadā

Inženierbūves

Nedzīvojamās ēkas

Dzīvojamās mājas

Pavisam -
 1 533.7
milj. EUR

06