public

Loading...

kravu_parvadajumi

published by CSP Infografikas

Want to create a visual like this?

Get Started
Kravu pārvadājumi
01 | KRAVU PĀRVADĀJUMI, milj. tonnu
Pavisam
dzelceļa 
ūdens 
auto 
gaisa 
84
28
206
0.02
1990
318
2017
44
...
68
0.02
112
02 | KRAVU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA
03 | KRAVU APGROZĪBA, milj. tonnkilometru
Pavisam
dzelceļa 
ūdens 
auto 
gaisa 
61 620
5 853
22
1990
86 033
2017
15 014
...
14 972
13
29 999
18 538
04 | KRAVU PĀRVADĀJUMI pa preču grupām, %
Pavisam
dzelceļa 
ūdens 
gaisa 
Koks, koksnes. korķa izstrādājumi; preces  no salmiem un pīšanas materiāliem; papīrs; iespieddarbi
Kokss un naftas pārstrādes produkti
Dzelzceļš
Autotransports
Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti; gumijas un plastmasas izstrādājumi
Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra
12 %
35 %
33 %
16 %
Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti

22 %
24 %
05 | ŪDENS TRANSPORTS
Kopš 1998. gada Latvijas kravu kuģu 
pārrēģistrēti zem ārvalstu karogiem.
06 | KRAVAS LATVIJAS OSTĀS milj. tonnu
07 | LIELĀKĀS OSTAS EIROPAS SAVIENĪBĀ, 2016
21. Rīga
1. Roterdama
2. Antverpene
3. Hamburga