public

Loading...

Untitled flyer

published by Press Officer

Want to create a visual like this?

Get Started

Llysgennad

Ambassador

2019

18/01/2019

Dyddiad Cau Ffurflenni Cystadlu:

Closing Date for Entries:

Beth am fod yn Lysgennad Cymdeithas Amaethyddol Môn 2019?

Would you like to be the Anglesey Agricultural Society Ambassador for 2019?

1af

Teitl “Llysgennad Cymdeithas Amaethyddol Môn 2019”, Aelodaeth Blwyddyn gyda Cymdeithas Amaethyddol Môn

a £200

2il

Teitl “Dirprwy Lysgennad Cymdeithas Amaethyddol Môn 2019” a £100

3ydd

£50

1st

“Anglesey Agricultural Society Ambassador 2019” Title & 1 Year Annual Membership with the Anglesey Agricultural

Society & £200

2nd

“Anglesey Agricultural Society Deputy Ambassador

2019” Title

& £100

3rd

£50

28/01/2019

Dyddiad Cyfweliad:

Interview Date:

Manylion llawn ar gael ar y wefan:

Full details available on the website: 

www.angleseyshow.org.uk