public

Loading...

e-llibres

published by bibliotecaetseib.upc

Want to create a visual like this?

Get Started
LLIBRES ELECTRÒNICS A LES BIBLIOTEQUES DE LA UPC
12.000 llibres al teu abast
Com els trobo?
http://cataleg.upc.edu/
http://upcommons.upc.edu/llibres/
Guia docent
Llibres d'edicions UPC
Llibres en obert
Llibres especialitzats
El dipòsit Llibres UPC recull els llibres en format digital editats per les diferents unitats de la UPC
Al catàleg trobareu tots els llibres en format digital disponibles a la UPC, tant els editats per la pròpia universitat com els d'altres editorials
Universitat Politècnica de Catalunya Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius