public

Loading...

URM 2014 pristatymas

published by Information share

Want to create a visual like this?

Get Started
URM 2014
Kontaktai dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose (susitikimai, vizitai, konsultacijos)
Užmegzti diplomatiniai santykiai su Liberija, Nigeriu, Siera Leone, Togu, Fidži, Kiribačiu (Lietuva užmezgusi diplomatinius santykius su 180 valstybių)
Highest number of tech IPOs in SE Asia
15 proc. > išvažiuojamųjų misijų (35 misijos)
21 proc. > aptarnauta lietuvių išvažiuojamųjų misijų metu
0,2 proc. > surinkta konsulinio mokesčio (58,36 mln. Lt.)
Konsulinė pagalba: arčiau, efektyviau, daugiau
Sutartis su Korėjos Respubllika dėl abipusio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo ir keitimo
Išorės paslaugų tiekėjų tinklo plėtra suteiks galimybę daugiau užsienio piliečių kreiptis dėl Šengeno vizos gavimo
Su tarptautinės atrankos laimėtoja įmone „VFS Global“ gruodžio 17d. pasirašyti susitarimai dėl vizų centrų steigimo Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Kinijoje ir Turkijoje. (Nuo 2013 m. sėkmingai veikia vizų centrai Rusijoje (16 centrų) ir Ukrainoje (13 centrų)
Pirminė konsulinė pagalba nelaimės atveju
+370 70652444 (Visą parą)
@Keliauk_URM
http://keliauk.urm.lt/
Išplėstas Lietuvos diplomatinis atstovavimas
Priimtas sprendimas steigti atstovybę PAR. Paskirti nereziduojantys ambasadoriai  Naujajai Zelandijai, Senegalo Respublikai, Nepalo Federacinei Demokratinei Respublikai, Etiopijos Federacinei Demokratinei Respublikai, Irano Islamo Respublikai, Turkmėnistanui. Plečiamas garbės konsulų tinklas:  JAV, PAR, Indijoje, Mongolijoje, Salvadore, Tailande.
STARTUP MAMAK
PROJECT RENAISSANCE
STARTUP MALAYSIA.ORG
TeAM
STARTUP PENANG/TE4P
Stiprinome partnerystės ryšius su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis  
Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų  ir Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų susitikimas(atstovai iš 30 šalių)
Kartu su partneriais įgyvendinti 223 projektai
"Globalios Lietuvos" programos finansavimas nuo 2012 m. padidintas  beveik 4 mln. litų.
Globalios Lietuvos apdovanojimai
Pasaulio Lietuvių ekonomikos forumas
Migruojantys paukščiai
Sugrįžimai
LT Big Brother
Kartu su partneriais įgyvendiname ir aktyviai remiame
Stiprinome komunikacinius gebėjimus surengtas seminaras užsienio lietuvių organizacijų žiniasklaidos atstovams (38 krašto bendruomenės atstovai iš 30 valstybių)
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas
Tapatybė.lt
LOCAL COMPETITIVE ADVANTAGES
LOCAL COMPETITIVE DISADVANTAGES
Padėjome Lietuvos verslui užsienyje, garsinome Lietuvos investicinį patrauklumą   
Patvirtintos Ekonominės diplomatijos prioritetinės kryptys  -  27 valstybės
susitikimų su užsienyje veikiančiomis asocijuotomis verslo organizacijomis
susitikimų su verslo kompanijomis ir potencialiais investuotojais
verslo misijos, parodos ir mugės
330
717
167
verslo galimybių Lietuvoje pristatymai
74
920
kontaktų su Lietuvos verslo įmonėmis (diplomatų - ekonomistų ir komercijos atašė susitikimai)
Pasaulio Lietuvių ekonomikos forumas
Baigtos laisvosios prekybos derybos su Kanada, Singapūru, Ekvadoru ir Vakarų Afrikos valstybių ekonomine bendrija (ECOWAS).
Tęsiamos derybos dėl laisvosios prekybos sutarčių su JAV, Japonija, Vietnammu, Tailandu, Malaizija, Lotynų Amerikos šalimis (Mercosur regionu), taip pat su Maroku bei  kai kuriais subsacharinės Afrikos regionais.
Lietuva pirmą kartą pakviesta ir dalyvavo EBPO ministrų tarybos susitikime (2015 m. tikimasi gauti kvietimą pradėti derybas dėl narystės)
Kartu su ES partneriais
2014 m. gegužės 6-7d.
Aktyviai rėmėme ir organizavome
Sukurtas geras politinis pagrindas ekonominiam dialogui su Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos, Rytų Azijos valstybėmis (Omanas, Jungtinių Arabų Emyratai, Marokas, Jordanija, Japonija, Korėjos Respublika)
Pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Mongolijos
MITA, Lietuvos Pramonininkų konfederacija, LITMEA, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos Pramonės, prekybos ir amatų rūmai, Investuotojų forumas
Kartu su partneriais
Išskirtinio susitelkimo ir veikimo metai ginant valstybės ir piliečių interesus
Už Ukrainos ir mūsų saugumą
Humanitarinė pagalba
Dvišalė ir daugiašalė parama   
Iš URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos
10 projektų  
institucinių gebėjimų stiprinimas, parama pilietinei visuomenei, eurointegraciniams procesams
Deleguoti ekspertai
ESBO, EUBAM, EUAM, UA Ministrų kabinetas
Kartu su PL ir DE Dvynių projektas - stiprinti kelių transporto saugos standartus
1,06 mln. Lt
Sužeistųjų gydymas ir reabilitacija
944,6 tūkst. Lt ⃰    
Parama nuo konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems vaikams
Įnašai ESBO Specialiajai stebėjimo ir JT Žmogaus teisių stebėjimo misijoms Ukrainoje 
Kartu su NL ir DE Dvynių projektas - žemės ūkio paskirties žemės rinkos plėtrai
#UnitedForUkraine
Dvynių ir kiti techninės paramos projektai
Kartu su UK, DK ir BE projektas - tobulinti maisto saugos kontrolės sistemą
Kartu su FR, DE ir PL projektas - pagalba Ukrainai reformuojant teisingumo sistemą
Įnašas JT Pabėgėlių agentūrai - pagalba perkeltiems ar netekusiems gyvenamosios vietos Ukrainos žmonėms
⃰ be pilietinės visuomenės surinktos paramos
Humanitarinė pagalba
Daugiašalė   pagalba
Kartu su partneriais, Lietuva remia Ukrainos valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą, smerkia Rusijos agresiją
JT Saugumo Taryboje Lietuva ragino Rusiją nutraukti karą prieš Ukrainą
ES Užsienio reikalų ministrų susitikimas Briuselyje
Lietuva į ST darbotvarkę įtraukė padėties Kryme ir Ukrainoje klausimus
Surengti Lietuvos iniciatyva. Ukrainos klausimas JT ST aptartas jau 26 kartus
Vasario 28 d.
8 posėdžiai
Dėmesys žmogaus teisių pažeidimams Rusijos okupuotame Kryme
Lietuva surengė neformalią ST narių diskusiją su Krymo totorių atstovu ir Krymo žurnaliste, gruodį – apskrito stalo diskusiją su Ukrainos nevyriausybinių organizacijų atstovais.
Krizės sureguliavimas Ukrainoje  
Lietuva buvo viena iš JT Generalinės Asamblėjos priimtos rezoliucijos dėl Ukrainos teritorinio vientisumo bendraautorių.
Šiaurės, Baltijos ir Višegrado valstybių užsienio reikalų ministrai ir viceministrai griežtai pasmerkė agresiją, nukreiptą prieš Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą
ESBO žmogaus teisių renginyje Lietuva inicijavo diskusiją apie manipuliavimą žiniasklaida ir propagandą agresijos prieš Ukrainą kontekste
Gynybos, energetinio saugumo, transatlantinių ryšių ir eurointegracijos  stiprinimas
NATO valstybių vadovų susitikimas Velse. Papildomos saugumo priemonės Baltijos regionui
Nuspręsta: gynybos planai bus nuolat atnaujinami, atsižvelgiant į naujai kylančias grėsmes; Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse įkurti NATO vadavietes
JAV Viceprezidento J. Biden vizitas Lietuvoje
Atvyko 17 JAV Kongreso narių
Lietuvos energetinio saugumo prioritetai ir interesai įtvirtinti ES darbotvarkėje
Nuo 2015 m. Lietuvos atstovybė vykdys NATO kontaktinės ambasados Ukrainoje funkcijas
Vienos didžiausių Baltijos šalyse NATO Sausumos pajėgų karinės pratybos „Kardo kirtis“, „Geležinis kardas 2014“
Geopolitinės situacijos pokyčius ir mūsų reiškiamą susirūpinimą dėl saugumo situacijos regione NATO šalys supranta vis geriau ir vieningiau
ESPO, Aarhus konvencija, Tatena/BSK
Pasiekėme, kad Lietuvos susirūpinimas dėl branduolinės saugos ir aplinkosaugos grėsmių artimoje kaimynystėje būtų suprastas ir paremtas tarptautiniu mastu
Branduolinio saugumo viršūnių susitikimas Hagoje
Parengta pažangos ataskaita, atspindinti Lietuvos veiksmus branduolinio saugumo srityje
Išnaudota Lietuvos pirmininkavimo ES metu sukaupta patirtis
Įgyvendintas pirmasis URM ES Dvynių projektas
Stiprinome bendradarbiavimą su NVO: su partneriais organizuoti 25 renginiai ES darbotvarkės klausimais
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas
Pasirengimas Euro įvedimui
Strateginis požiūris į  informacinį saugumą
URM įkurta Strateginės komunikacijos darbo grupė
Informacinio saugumo klausimas keliamas dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose
Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis stiprinant strateginės komunikacijos gebėjimus ir infrastruktūrą
Svarbu stiprinti kovą su propaganda ES lygiu
Svarbu stiprinti priemones kovai su propaganda, ypatingą dėmesį skiriant trečiųjų šalių piliečių informavimui, ES piliečių gebėjimų kritiškai vertinti gaunamą informaciją ugdymui, kurti alternatyvias informavimo priemones rusakalbiams ES piliečiams
Lietuva - aktyvi globalios politikos dalyvė
Lietuvos iniciatyva priimtas dokumentas, įtvirtinantis ES, kaip strateginės JT partnerės, statusas
Dar labiau stiprinamas ES ir JT bendradarbiavimas tarpininkavimo, krizių valdymo, humanitarinėje ir teisės viršenybės srityse
Pirmininkavimas sankcijų Centrinei Afrikos Respublikai ir Jemenui komitetams
Lietuva rengia viešus komiteto veiklos pristatymus, komiteto posėdžiuose kviečia dalyvauti regiono valstybes.
Humanitarinės teisės pažeidimų, smurto prieš moteris, vaikus klausimų kėlimas
ypač Sirijoje, Sudane, Pietų Sudane, Libijoje
2015 m. gegužę Lietuva antrą kartą pirmininkaus JT Saugumo Tarybai.
Civilių apsauga ir teisės viršenybės užtikrinimas konfliktų zonose
Pirmininkavimas Kovos su terorizmu komitetui
pirmininkaudama Lietuva didžiausią dėmesį skyrė atsakui į augančias grėsmes, užsienio kovotojų-teroristų,  smurtinio radikalizmo, grobimų dėl išpirkos klausimams
ST priėmė Lietuvos suderėtą rezoliuciją dėl ES misijos Bosnijoje ir Hercegovinoje „ALTHEA” mandato pratęsimo
Lietuva deryboms vadovavo kaip Kontaktinės grupės dėl Bosnijos ir Hercegovinos pirmininkė
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių pastangomis Jungtinėse Tautose atkreiptas dėmesys į Rusijos manipuliavimą istorija
JT Saugumo Taryba
Lietuvos vardo žinomumo pasaulyje didinimas  
125
Lietuvą pristatantys projektai ir iniciatyvos užsienyje
10
Įgyvendinta Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo globos, apsaugos ir įamžinimo projektų
E-diplomatijos žemėlapis
Lietuviško džiazo dienos Prahoje
Projektas - Diplomatinis Kaunas
20
Užsienio žurnalistų grupių vizitų Lietuvoje (Kinija, Turkija, Italija, Danija, Nyderlandai, Baltarusija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Japonija ir kt.)
Minėjimo reginiai Lietuvos DA Japonijoje, Čikagoje, Kaliningrade, Estijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, Italijoje, Indijoje, Prancūzijoje (UNESCO), Belgijoje, Armėnijoje, Sovetske, Seinuose, Valensijoje.
Atviri inovacijoms
Atnaujinta 40 DA svetainių
Times Of India
Standaard.be
Focus.de
Financial Times
Die Zeit
Danijos TV2
Turkijos nacionalinė TV TRT
Turkijos nauienų agentūra Anadolu
Kinijos Dazhong News Group
Kinijos Shandong Television Station
Kroatijos savaitraštis Globus
Kroatijos nacionalinis transliuotojas