public

Loading...

Tungtvannsaksjonene

published by trondlepperod

Want to create a visual like this?

Get Started
Kampen om tungtvannet
Aksjonene og aktørene 1942-1944
© Trond Lepperød/Maana forlag 2018
It's a blank canvas
Start from scratch!
Hydrogenfabrikken - Vannstoffen - lå foran Vemork kraftstasjon. Norsk Hydro hadde her verdens største vannelektrolyseanlegg. Hydrogen inngikk i ammoniakkproduksjonen. I kjelleren lå høykonsentrasjonsanlegget for tungtvann, et biprodukt fra 1934.
© Norsk Industriarbeidermuseum
Nazistenes uranprosjekt
Nazi-Tyskland fikk aldri i gang en kjernereaktor og var langt unna et kjernefysisk våpen. Storbritannia og USA tok likevel ingen sjanser med det norske tungtvannet, som tyskerne trengte som moderator til sitt uranprosjekt. Alt ble satt inn på å hindre tyskerne i å få det kvanta de trengte til sine forsøk.
Operasjon Freshman
30 britiske soldater fra Royal Engineers skal sprenge høykonsentrasjonsanlegget for tungtvann på Vemork. Men britene mister 41 mann - soldater og flymannskap - enten i styrten med glideflyene eller i Gestapos hender.
19. november 1942
Leif Tronstad
Nøkkelperson i den norske forsvarsstaben i Storbritannia når det gjaldt operasjonene mot norske industrimål som det norske Linge-kompaniet og britiske Special Operations Executive (SOE) sto bak. Gunnerside var Tronstads idé. Jobbet tett med oberst John Skinner Wilson, som i januar 1942 fikk ansvaret for den nyopprettede norske avdelingen i SOE.
Operasjon Freshman
30 britiske soldater fra Royal Engineers har som mål å sprenge høykonsentrasjonsanlegget for tungtvann på Vemork. Britene mister 41 mann, soldater og flymannskap, enten i styrten med glideflyene eller i hendene på Gestapo.
© Bjørn Iversens arkiv
Operasjon Gunnerside
Et lag med ni norske soldater fra kompani Linge tar seg usett fram til fabrikkanlegget på Vemork og sprenger  høykonsentrasjonsanlegget for tungtvann. Ingen kommer til skade, og alle sabotørene kommer seg unna.
27. og 28. februar 1943
© Trond Lepperød
Bombeangrepet
Hydros fabrikkanlegg på Vemork og Rjukan bombes av fly (B-17 og B-24) fra US 8th Airforce. Norske myndigheter blir ikke informert på forhånd. 21 personer - alle sivile - mister livet i angrepet. Tungtvannsanlegget i kjelleren på Vannstoffen skades ikke. Etter angrepet beslutter tyskerne å flytte det gjenværende tungtvannet ut av Norge.
16. november 1943
Senkingen av ferga
For å stanse den siste forsendelsen av tungtvann til Tyskland, får de gjenværende sabotørene oppdraget med å senke jernbaneferga D/F Hydro. De tar seg om bord før avgang og plasserer en sprengladning under dekk. Midtveis over Tinnsjøen går den tidsinnstilte ladningen av og ferga går ned. 18 mennesker omkommer, 14 nordmenn og fire tyske soldater. 29 mennesker om bord blir reddet.
20. februar 1944
(Kilder: Olav Njølstad: Professor Tronstads krig, Aschehoug 2012. Jens Anton Poulsson: Tungtvannssabotasjen, Orion Forlag 2006. Jomar Brun: Brennpunkt Vemork. Universitetsforlaget 1985).