public

Loading...

Valkuilen bij ISO 9001-audits

published by TÜV Nederland Marketing

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
Top 4 bij certificatie-audits
31% van de geconstateerde afwijkingen tijdens ISO 9001 audits in deze periode zijn toe te kennen aan deze 5 norm-elementen
Top 4 per soort audit
tijdens ISO 9001 audits 2012-2014
Top 5 afwijkingen
Top 4 bij controle-audits
8.2.2.
7.6
8.4
5.6
8.4
8.2.2
5.6
7.4.1
10%
7%
5%
tijdens ISO 9001 audits 2012-2014
Overig
69%
7.6
7%
8.4
5%
7.4.1
7.6
8.2.2.
Onvolledigef interne audits door gebrek aan toetsing van normelemenen door organisatie
8.2.2 Interne Audits
Veel voorkomende oorzaken
7.6   Beheersing van monitoring-
Veel voorkomende oorzaak
Onvoldoende borging dat het calibreren van kritische meetmiddelen tijdig gebeurt
Te laat of niet uitvoeren van interne audits
en meetapparatuur
7.4.1 Leveranciersbeoordeling
Veel voorkomende oorzaken
5.6   Managementreview
Veel voorkomende oorzaken
Niet voldoende verdieping in registraties op eisen-niveau
Beoordeling van naleving niet voldoende op activiteiten van de organisatie toegespitst
Kritische leveranciers die ten onrechte niet beoordeeld worden
Een te lage frequentie / te lange periode tussen het opnieuw beoordelen van leveranciers
8.4 Analyse van gegevens
Veel voorkomende oorzaak
Passende prestatie-indicatoren voor "procesprestaties" en "productconformiteit" blijken in de praktijk vaak lastig, laat staan de analyse hiervan
TÜV Nederland
Bron:
www.tuv.nl