public

Loading...

Seminar GLB

published by S.H

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
Vereenvoudiging GLB
Oogst
Seminar
12-2-2015
Etiam eu eros justo, ac lacinia magna.
Concrete suggesties voor Brussel
Workshop directe betaling
Voornamelijk vragen naar uitleg spelregels huidig systeem
Geen mix voor vanggewassen
Geen max breedte van sloot
088-0 42 42 42
Bel!
- Vangnet voor markt- en prijsbeleid ipv betalingen - Vergroening alleen in de tweede pijler
Out of the box ideeën
Vragen over
het GLB?
Workshop Markt- en Prijsbeleid
Richt bij Europese Commissie een arbitragecommissie op
Vergroot rechtszekerheid
- Uitvoer suiker: 2% fysieke controles in plaats van 5% - Uitvoer buitenquota suiker: bewijs van invoer uit land van bestemming niet nodig
Out of the box idee
- Helderheid mededinging met name bij crisiskartels en duurzaamheidsinitiatieven - Gebruik alleen realistische indicatoren bij maatregelen onder operationele programma’s
Workshop Plattelandsbeleid
Controlesysteem baseren op vertrouwen
Geef POP geld aan verpleeg-  en ziekenhuizen
Tips
- Stel gebiedsprojecten vrij van tendering - RVO begeleidingsteams voor grote projecten - Vereenvoudig financieringssystematiek voor bekende en betrouwbare partijen - Focus op doel in plaats van middelen bij toekenning betaling
Out of the box idee