public

Loading...

Informe socioeconòmic Anual Baix Llobregat

published by Observatoribl

Want to create a visual like this?

Get Started
Informe Socioeconòmic Anual del Baix Llobregat
Observatori Comarcal del Baix Llobregat - Consell Comarcal del Baix Llobregat
POBLACIÓ
La població de la comarca creix fins als 813.996 habitants
El saldo migratori amb l'estranger torna a ser positiu.
L'estructura de població de 2017 és més envellida que la d'anys anteriors.
ECONOMIA
El Baix Llobregat és la 3a comarca que més aporta al PIB de Catalunya.
Europe
US
Rest of world
El pes del VAB industrial és superior a la comarca que a Catalunya.
Augmenta el nombre d'empreses, 182 més que l'any anterior.
Disminueixen els expedients de regulació d'ocupació i les persones afectades.
MERCAT DE TREBALL
Augmenten les afiliacions a la Seguretat Social: 13.062 més al 2017
Europe
US
Rest of world
Baixa l'atur registrat a la comarca en 5.479 persones (taxa d'atur registral del 10,9%).
24.385 contractes més al 2017. El 87,3% són temporals.
El nombre d'accidents laborals augmenten en un 2,5% més.