public

Loading...

Informe socioeconòmic Anual Baix Llobregat

published by Observatoribl

Want to create a visual like this?

Get Started
Loading
Informe Socioeconòmic Anual del Baix Llobregat
Observatori Comarcal del Baix Llobregat - Consell Comarcal del Baix Llobregat
POBLACIÓ
La població de la comarca creix fins als 809.883 habitants
El saldo migratori amb l'estranger torna a ser positiu.
L'estructura de població de 2016 és més envellida que la d'anys anteriors.
ECONOMIA
El Baix Llobregat aporta el 10,9% del PIB de Catalunya.
Europe
US
Rest of world
El pes del VAB industrial és superior a la comarca que a Catalunya.
Augmenta el nombre d'empreses, 646 més que l'any anterior.
Disminueixen els expedients de regulació d'ocupació i les persones afectades.
MERCAT DE TREBALL
Augmenten les afiliacions a la Seguretat Social: 14.614 més al 2016
Europe
US
Rest of world
Baixa l'atur registrat a la comarca en 7.790 persones (taxa d'atur registrada del 12,5%).
26.826 contractes més al 2016. El 87,4% són temporals.
El nombre d'accidents laborals augmenten en un 8,3% més.