public

Loading...

NotaViolència2017

published by Observatoribl

Want to create a visual like this?

Get Started
Violència contra les dones 2017
Observatori Comarcal del Baix Llobregat- Consell de les dones del Baix Llobregat - Consell Comarcal del Baix Llobregat
Dades anuals del Consejo General del Poder Judicial.
DENÚNCIES
Es registren 2.348 denúncies de violència masclista al Baix Llobregat.
L'augment del nombre de denúncies es generalitzat a tots els àmbits territorials.
L'atestat policial per part de la víctima principal tipus de denúncia. Els atestats de la policia i els derivats dels informes de lesions, els que més creixen.
MESURES JUDICIALS DE PROTECCIÓ
Les mesures judicials de protecció amb més aplicació en el 2017 han estat les d'allunyament i suspensió de guàrdia i custòdia de menors. El pes de les mesures d'allunyament és superior a la comarca que al conjunt de Catalunya.
Europe
US
Rest of world
220 mesures d'allunyament atorgades en el 2017, 50 més que l'any anterior.
La mesura de suspensió de guàrdia i custòdia és la única que es situa per sobre del 2009. La resta de mesures de protecció es situen per sota de les xifres observades en el 2009.
ORDRES DE PROTECCIÓ
420 ordres de protecció iniciades al Baix Llobregat.
El 51% de les OP són adoptades.
Al Baix Llobregat augmenten les ordres de protecció iniciades (+9%) i adoptades (+36%) i disminueixen les denegades (-5%).
DONES ATESES A LES OAV. CATALUNYA.
Augmenten les sentències derivades de les actuacions de les OAV i disminueixen les OP iniciades.
El 54% de les dones ateses a les oficines d'atenció a la víctima eren menors de 41 anys.
ENQUESTES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Dones joves van rebre violència psicològica de control per les seves parelles en el 2015.
De les dones han experimentat violència física o sexual en mans de les seves parelles
De la violència sexual fora de l'àmbit de la parella es realitzada per coneguts o amics.
De les denúncies són retirades. El no ho tornarà a fer, ja canviarà o la por, principals motius de la retirada.
1 de 4
13%
45%
21%
Font: OC-BL a partir de les dades de la macroencuesta de violencia contra la mujer 2015. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
MATERIAL DE CONSULTA i RECURSOS COMPLEMENTARIS:
Material de consulta i recursos complementaris