public

Loading...

Досвід вчителя щодо використання інформаційних технологій у неперервній освіті

published by khlyapova.ilona.zaporozhye

Want to create a visual like this?

Get Started
Міжнародна науково-практична конференція
«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (20-27 квітня 2015 р.)
Тематичний напрямок конференції:
Інформатика та інформаційні технології у неперервній освіті
№6
Досвід вчителя
щодо використання інформаційних технологій
у неперервній освіті
Хляпова Ілона
Україна, м.Запоріжжя, ЗОІППО
"Кожний вік підходить для навчання і в людини в житті взагалі немає іншої мети, крім навчання".                                                              Ян Коменський
У сучасному світі, який характеризується різким зростанням інформаційно-комунікаційних технологій і впровадженням їх у навчальний процес, людина, яка прагне гідного соціального стану та позиції у суспільстві та бажає бути конкурентоспроможною на ринку праці, повинна безперервно навчатися новому: як засвоювати нові знання, так і набувати нових умінь і навичок.
Неперервна  освіта – це  систематична,  цілеспрямована діяльність з набуття і удосконалення знань, умінь та навичок як в будь-яких видах загальних і спеціальних навчальних закладів, так і шляхом самоосвіти. Винятково велике значення має розуміння того, що йдеться не про набір різних професійних освітніх закладів, а саме про єдину систему, в межах якої їхнє функціонування тісно взаємозумовлене і підпорядковане загальним для всієї системи цілям і завданням. Саме системність неперервної освіти, що побудована на ступеневій основі, різко розширює її можливості, підвищує рівень  пристосованості  до  навколишніх  умов,  дає можливість гнучко й оперативно реагувати на зміну потреб суспільства, соціальних груп і окремих  особистостей.   Окремі  складові  цієї  системи  не  лише  виконують певні локальні завдання, а перебувають у різноманітних, багатоваріантних зв’язках, що постійно змінюють свої якісно-кількісні характеристики під час переходу з одного ступеня на інший ступінь професійної підготовки.
Складовою cучасної системи неперервної освіти є дистанційна форма організації навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Вона почала набувати значного розвитку протягом останнього десятиріччя і є найбільш ефективною при розв' язанні багатьох проблем. Використання дистанційних форм навчання є дієвою підтримкою навчального процесу. Це дає змогу: - надати учням різнорівневу навчальну інформацію; - створити умови для рівного доступу до якісної освіти; - поширити спектр освітніх послуг, використовуючи TV, радіо, Веб­ ресурси; - підвищити інформаційну компетентність педагогів та учнів. Формування єдиного освітнього інформаційного простору є одним із стратегічних завдань щодо розвитку системи освіти. Фундаментом має бути інформаційна мережа, що охоплює всі ланки системи освіти, заклади, установи й органи управління ними та підготовлені користувачі.
У процесі підготовки вчителя для використання інформаційних технологій не лише на заняттях з інформатики, але й у всьому освітньому просторі, особлива увага приділяється розвитку рис новаторства, креативності, адже педагог має підготувати учня до відповідальних, свідомих і розумних дій в умовах технічного прогресу, швидкого розвитку техніки, інформаційних технологій, раціональної самоосвіти і технічного та інформаційного навчання. Сьогодення чітко визначає риси професіоналізму сучасного вчителя. Серед них: - організаційні здібності; - педагогічні вміння; - володіння комп’ютерною технікою; - відкритість; - маневреність; - гнучкість; - співробітництво. Домінантною складовою для кожного вчителя вважається оволодіння комп’ютерною технікою, інформаційними технологіями. Висока компетентність дає змогу ухвалювати творчі рішення, знаходити можливості вміло використовувати теоретичні знання й практичні вміння щодо ІКТ.
Отже вчитель-предметник сучасної школи у своїй педагогічній діяльності повинен бути готовий: - організовувати навчально-виховний процес на основі програм інформатизації освіти; - розробляти нескладні аудіовізуальні, електронні дидактичні і педагогічні програмні засоби навчання; - розвивати методичну систему навчання на базі ІКТ; - використовувати можливості комп’ютерних мереж, у тому числі Інтернету, для вирішення освітніх, виховних і розвивальних завдань; - підвищувати кваліфікацію в галузі автоматизації інформаційно-методичного забезпечення процесу навчання, а також інформаційної взаємодії вчителя і учнів, учнів між собою, педагогів між собою.
Сервіси для спілкування: індивідуальне листування та консультаційна допомога
#1
Веб-ресурс для взаємодії вчитель-учень
#2
Веб-ресурс як Портфоліо педагога
#3
Сервіси для створення презентацій
#4
Microsoft Office PowerPoint Застосунок для створення та відтворення презентацій                        PowerPoint
office Обзор сервісів
Обліковий запис Microsoft
HOTMAIL.COM
slideboom
slideshare
OneDrive Збереження анімації
Office 365
Сервіси для створення презентацій
#4
Piktochart Сервіс для створення інфографіки, звітів, банерів, презентацій
Інфографіка приклад: соціальний плакат
Сервіс для створення інтерактивних вправ
#5
LearningApps.org Додаток Web 2.0 для підтримки навчання та викладання за допомогою інтерактивних модулів (вправ)
Фізика 8 Кросворд: Взаємодія тіл. Сила
Фізика 8 Гра "Числова пряма": Одиниці вимірювання швидкості
Сервіс для створення тестів
#7
Український сервіс для створення тестів Оптимізований для мобільних пристроїв
Фізика 10 Закон збереження імпульсу
Фізика 10 Механічна робота. Енергія
Відеохостинг, що надає   послуги розміщення відеоматеріалів
#7
Мультсеріал "Почемучка"
Відеофайли освітнього змісту
KhanAcademy Ukrainian